SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Daglig leder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Lommedalen

Employer: Bærum kommune

Reference: 3400621029

Closing date: 19-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Er du en trygg klasseleder og relasjonsskaper? 2. gangs utlysning - Lesterud skole

Lesterud skole ligger i vakre omgivelser ved inngangen til Lommedalen. Vi har en flott skolebygning og store uteområder med kort vei til offentlig kommunikasjon. Skolen har ca. 300 elever fordelt på 14 klasser. Vi har rundt 45 ansatte hvorav 24 er lærere. I tråd med Bærum kommunes satsingsområder er vårt utviklingsarbeid viet til relasjon- og ledelseskompetanse, vurdering for læring, tilpasset opplæring og digital didaktikk.

1. august 2018 skal Lesterud og Bærums Verk skole slås sammen. Som ansatt vil du være en viktig del av forberedelsene til sammenslåingen av våre to skoler. Sammen skal vi skape en ny, flott 3-parallell skole i Lesteruds lokaler.

Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og evne til å gjøre hverandre gode. Lærerne jobber i team med et tett og forpliktende samarbeid. Det er høyt læringstrykk blant både personalet og elevene, noe som gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Skolen deltar i et statlig læringsmiljøprosjekt i regi av UDIR og Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Prosjektet danner grunnlaget for skolens arbeid med satsingsområdene relasjons-og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk. Samtidig ønsker vi å prioritere mangfold og variasjon i undervisningen.

Visjonen vår - «Vi gjør hverandre gode» - legger rammene for et godt miljø der elevenes læring står i fokus og vi er opptatt av mangfold og variasjon i undervisningen. Våre flotte skolebygg og uteområder gir gode muligheter til å drive variert undervisning.

Bærumsskolens visjon mot 2020;
Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Som lærer i bærumsskolen jobber du i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et utfordrende læringsmiljø, også i en digital skolehverdag.

Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!

Lesterud har ledig én fast stilling fra høsten 2017

Arbeidsoppgaver:

Vi har behov for faglærer / kontaktlærer på mellomtrinnet
Det er ønskelig med kompetanse innen spesialpedagogikk
Kvalifikasjoner
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen
Undervisningskompetanse i norsk (min 30 stp) og matematikk (min 30 stp) er en fordel
God kompetanse i klasseledelse

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Personlige egenskaper:
God kommunikator
Lærevillig
Lagspiller
Relasjonsbygger
Resultatorientert/målbevisst
Innovativ

Vi tilbyr:
For lærere har Bærum kommune egen lønnsstige som ligger over KS-stigen
Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

Under forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):
- norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)
- matematikk (60 stp)
- naturfag (90 stp)
- engelsk (90 stp)

Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland
Andre opplysninger

Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gry Hovland rektor, phone: +47 67 50 70 90

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com