SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Daglig leder

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bærum Verk

Employer: Bærum kommune

Reference: 3382086582

Closing date: 17-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Er du en trygg klasseleder og god relasjonsbygger?

Vi behøver nye lærere som ønsker å være med på å påvirke. Bærums Verk skole (1-7) ligger ved inngangen til Lommedalen. Skolen har et flott uteområde med skog og idrettsbaner.

Vi har en oppdatert maskinpark med pc’er samtidig som fire trinn har 1:1 med nettbrett. Vi vil snart bli en ren 1:1 skole. Kollegiet har høy kompetanse innenfor ulike fagfelt og lang erfaring. Vi har relasjonskompetanse og klasseledelse som fokusområde for inneværende- og neste skoleår.

Bærums Verk- og Lesterud skole skal slås sammen 1. august 2018. Alle ansatte ved de to skolene skal være med på å skape en skole med nytt navn og nytt innhold. Til dette arbeidet trenger vi kolleger som ønsker å jobbe med pedagogisk utviklingsarbeid. Som ansatt vil du ha en viktig og interessant rolle i arbeidet med å forberede og gjennomførine sammenslåingen. Sammen skal vi skape en flott 3-parallell skole!

Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Som lærer i bærumsskolen jobber du i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling, også i en digital skolehverdag.

Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!

Bærums Verk skole har inntil 3 ledige stillinger, minst en fast og noe vikariat.

Arbeidsoppgaver:

kontaktlæreransvar
arbeid med spesialpedagogiske oppgaver
ressurslærer

Kvalifikasjoner:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen
Undervisningskompetanse i norsk (min 30 stp) og matematikk (min 30 stp) er en fordel.
Vi ønsker søkere med høy kompetanse innenfor klasseledelse og relasjonsbygging.
Det er ønskelig med kompetanse innenfor spesialpedagogikk

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Personlige egenskaper:
God kommunikator
Lærevillig
Lagspiller
Relasjonsbygger
Resultatorientert/målbevisst
Innovativ

Vi tilbyr:
For lærere har Bærum kommune egen lønnsstige som ligger over KS-stigen.
Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Under forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):
- norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)
- matematikk (60 stp)
- naturfag (90 stp)
- engelsk (90 stp)

Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Andre opplysninger:
Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Vennligst oppgi om du søker på fast stilling eller vikariat. Om du søker på vikariat kan du også oppgi ønsket stillingsstørrelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anders Juell rektor, phone: +47 93242111

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com