SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Eiendomsforvalter

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 3192828090

Closing date: 23-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Eiendomsforvalter - Eiendom bolig

Bærum kommune Eiendom er en av landets største eiendomsvirksomheter med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Kommunen har en eiendomsportefølje på om lag 625.000 m2 formålsbygg og 2100 boliger, til en verdi av over 18 milliarder kroner.

Bærum kommune skal øke sin kapasitet for å realisere Eiendomsstrategien og søker nå eiendomsforvalter. Stillingen vil rapportere til enhetssjef for Bolig.

Som eiendomsforvalter vil du ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse og styre gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter med særlig vekt på verdibevarende tiltak av boligporteføljen.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar og styre planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter.
Arbeidsoppgaver knyttet til å ta igjen vedlikeholdsetterslep, fra ivaretagelse av bygningsmessig HMS til oppgradering som følge av løpende vedlikeholdsplaner og mer langsiktige standardhevinger for å sikre eiendommens verdier.
Etablere og oppdatere grundige tilstandsanalyser av kommunens boligeiendommer for vedlikeholdsplanlegging.
Gjennomføre anskaffelser og innkjøp jfr. regelverk for offentlig anskaffelse.
Økonomiansvar og budsjettansvar i forvaltningsområdet.
Utvikle relevante og nødvendige analyser for god økonomisk styring og strategiske beslutninger innenfor ansvarsområdet.
Bestilling og oppfølging av leverandører og håndverkere i henhold til tidsfrister, kostnader og kvalitet.
Sørge for godt samarbeid med aktuelle tjenestesteder og deres ledelse gjennom tett dialog. Ivareta kontakt med relevante samarbeidspartnere innenfor og utenfor kommunen. Herunder god dialog med relevante tilsynsmyndigheter.

Kvalifikasjoner:
Bygningsingeniør eller mesterbrev som tømrer.
Minimum 5 års bransjeerfaring fra rehabilitering eller oppføring av nybygg.
Erfaring fra økonomistyring /kostnadsberegning/kalkulasjon av rehabiliteringsprosjekter.
Kompetanse og erfaring til HMS krav til boligeiendom.
Erfaring/kjennskap til standardkontrakter som NS 8405, gjerne med kjennskap til regler for offentlig anskaffelse.
God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
Det kreves at du er fleksibel i forhold til arbeidstid
Sertifikat for bil klasse B

Utdanningsretning:
Økonomi/Regnskap
Bygg og anlegg

Personlige egenskaper:
Vi søker en person som er engasjert, utpreget løsningsorientert med gjennomføringskraft og har gode samarbeidsevner.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Kunnskapsrike og engasjerte kolleger i et stort faglig eiendomsmiljø.
Spennende og utfordrende stilling med forvaltningsansvar for en betydelig eiendomsportefølje.
Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med frihet til å påvirke egen arbeidsdag.
Mulighet til å påvirke utvikling, og forbedring av tjenesten.
Lønn etter avtale.
Offentlig tjenestepensjonsordning.
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Liv Birgit Hansteen Enhetssjef Eiendom Bolig, phone: +47 902 91 700

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com