SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Rykkinn

Employer: Bærum kommune

Reference: 2756306748

Closing date: 20-09-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Belset skole søker lærer i musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE

Belset skole i vestre Bærum er en ungdomsskole med rundt 220 elever og 30 ansatte. Belset skole er i stadig utvikling både faglig og sosialt. Skolen satser på å heve den faglige kompetanse hos den enkelte elev, opprettholde god trivsel og motivasjon hos elevene, samt å heve elevenes digitale kompetanse.

Skolen prioriterer godt sosialt miljø gjennom ulike aktiviteter i løpet av skoledagen. Elevbedrift i form av elevkantine er ett av tiltakene for å opprettholde godt miljø på skolen. Skolens visjon: "Belset skal være det naturlige skolevalget for ungdom i nærområdet".

Arbeidsoppgaver:

Stillingsstørrelse: Opp til 100 %
Ansettelsesform: Vikariat 19.10.2015 - 31.12.2015
Fagbehov: Musikk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE

Til stillingen kan det også tilkomme kontaktlæreransvar.

Da en av våre pedagoger skal ut i foreldrepermisjon trenger vi en til å overta undervisningen i denne perioden.

Kvalifikasjoner:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju
Før tiltredelse må gyldig politiatttest ihht §10-9 i Opplæringsloven fremlegges
Det er kun mulig å søke elektronisk
Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Vi tilbyr:
Bærum kommune har egen lønnsstige som ligger over KS-stigen.
Lønns og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
Under forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg kr 12.000 pr år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):
- norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)
- matematikk (60 stp)
- naturfag (90 stp)
- engelsk (90 stp)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Even Nedberg Rektor, phone: +47 936 03 303

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com