SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 3432134652

Closing date: 21-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder ved Høvik verk skole - 2.gangs utlysning

Høvik Verk skole er en barneskole med 380 flotte elever og 50 engasjerte ansatte med høy faglig kompetanse. Skolen bygger sitt arbeid på verdiene mot, åpenhet og respekt.

Kompetanseheving og faglig utvikling er en viktig del av de ansattes fellesskap. Skolen deltar i pilotprosjektet «Digital skolehverdag» og jobber for økt læringsutbytte for den enkelte elev gjennom bruk av nettbrett. Dette innebærer også utvikling av den tradisjonelle elev – og lærerrollen. Elever og lærere har nettbrett 1:1, og skolen har oppgradert infrastruktur for bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Skolen har egen plan for sosial kompetanse, og det jobbes systematisk med elevenes psykososiale miljø i tett samarbeid med foresatte.

Høvik Verk skole har gode kollektive forbindelser og ligger sentralt i forhold til buss og tog. Samtidig nyter skolen godt av rolige, naturskjønne omgivelser med skog, gressletter, idrettsanlegg og sjøen i umiddelbar nærhet. Dette gir spennende muligheter for både skole og SFO.

Arbeidsoppgaver:

Du blir en viktig brikke i en tett samarbeidende ledergruppe bestående av to avdelingsledere og rektor. Ansvarsområder avklares og fordeles i ledergruppen etter en helhetlig vurdering av vår samlede kompetanse og erfaring, men noen av ansvarsområdene vil være som følger:

* Tett oppfølging av personalet og team i egen avdeling.
* Ha målrettet fokus på pedagogisk utviklingsarbeid.
* Utvikle SFO med forankring i kvalitetsplanen «Lekende læring».
* Organisering av skole- og SFO-dagen ved fravær, i tett samarbeid med den andre avdelingslederen.
* Sørge for god kommunikasjon i linjen.
* Noe undervisning må påregnes.

Avdelingslederne i bærumsskolen skal:
* Bidra til helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av egen skole
* Bidra til at skolen baserer ledelse og utvikling på dokumentert kunnskap og analyse
* Ha ansvar for daglig virksomhet i avdelingen
* Være en leder som følger med og følger opp
* Ha ansvar for fag, personal og økonomi i tråd med oppdraget fra rektor
* Sørge for tydelige forventninger til det pedagogiske arbeidet
* Bidra til at skolen tenker kvalitet i alle ledd og lærer av erfaring

Kvalifikasjoner:
* Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen.
* For stillingen kreves gode norsk kunnskaper. Innvandrer som søker stilingen og er fra land utenfor Skandinavia skal som et minimum ha bestått Norskprøve B2 skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
* Du er målbevisst, fleksibel og selvstendig.
* Du jobber godt i team, du er tydelig og du kommuniserer godt.
* Du evner å skape gode relasjoner til både elever, kollegaer og foreldre.
* Du har stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo.
* Du har høy IKT-kompetanse, er nysgjerrig på å lære nye ting og du er i utvikling.
* Søkere vil bli vurdert i forhold til øvrige ledere på skolen, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
* Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
* Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
* Et fremoverlent og utviklingsorientert arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
* Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland.

* Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju.
* Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.
* Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
* Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Linda Enerhaug Egge rektor, phone: +47 67524300, cell: +47 94153335

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com