SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingsleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Hosle

Employer: Bærum kommune

Reference: 3267157734

Closing date: 10-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder - Asker og Bærum krisesenter - Helsetjenester

Asker og Bærum krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og barn utsatt for alle former for vold i nære relasjoner. Botilbudet til menn og kvinner er fysisk adskilt og består av totalt 26 sengeplasser.

Samtaletilbud på dagtid med fokus på støtte, veiledning og praktisk bistand er en viktig del av driften. Kontinuerlig fokus på informasjonsarbeid om Krisesenterets tilbud ut til befolkningen og tjenester i begge kommuner er en sentral oppgave.

Personalgruppen består av sosionomer, barnevernspedagoger og fagkonsulenter. Avdelingsleder ved Asker og Bærum krisesenter vil også ha ansvar for å lede oppfølging og revidering av Handlingsplan vold i nære relasjoner, og må i denne sammenheng samarbeide tett med aktuelle tjenester i begge kommuner. Vi søker deg som er tydelig, evner å arbeide selvstendig og har svært god evne til samarbeid.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for daglig drift, personalansvar og økonomi
Operasjonalisere og gjennomføre administrative og politiske beslutninger
Legge til rette for og bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø
Videreutvikle tilbudet i tråd med nasjonale og lokale føringer
Legge til rette for og initiere god tverrfaglig samhandling i avdelingen
Kvalitetsarbeid
Skape og opprettholde relasjoner med samarbeidende interne og eksterne instanser
Overordnet ansvar for å følge opp Bærum kommunes Handlingsplan mot vold i nære relasjoner.
Bidra i Helsetjenesters ledergruppe sammen med avdelingsledere for Helsetjenesten Ila fengsel, Folkehelsekontoret og Asker og Bærum legevakt samt tjenesteleder

Kvalifikasjoner:
Ledererfaring
Erfaring med budsjettarbeid
Relevant erfaring fra fagfeltet
Ønskelig med erfaring med turnusarbeid
Ønskelig med lederutdanning
Ønskelig med erfaring fra ledelse av tverrfaglige kompetansegrupper
Ønskelig med erfaring fra systematisk kvalitetsarbeid

Utdanningsretning:
Sosialfag
Helsefag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Utviklings- og brukerorientert
Relasjonsbygger
Lojal og hardtarbeidende lagspiller med stort pågangsmot
En tydelig problemløser
God skriftlig og muntlig formidlingsevne
God virksomhetsforståelse

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Stillingen lønnes som avdelingsleder i kode 8451.23
Spennende, varierte og tverrfaglige arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og selvstendige medarbeidere

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Vidar Langehaug Tjenesteleder, phone: +47 916 32 331

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com