SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernskonsulent

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 20-05-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

BFT Midtbyen, Barnevernskonsulent

Ved Barne- og familietjenesten Midtbyen er det ledig et vikariat i 100 % stilling som barnevernskonsulent. Det er mulighet for fast tilsetting. Vikariatet går fram til 1. august 2017 og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester, og gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov.

Oppgavene er hjemlet i Lov om helsetjenester, sosiale tjenester, barnevern og opplæring. Barne- og familietjenesten har medarbeidere med høy kompetanse innen helse, pedagogikk, barnevern og sosialt arbeid. Tjenesten har fokus på utnyttelse av den tverrfaglige kompetansen til beste for barn og unge samt deres familier. Utredninger og beslutninger kvalitetssikres gjennom spisskompetente medarbeidere i team. Den enkelte medarbeider har ansvar for å koordinere og kvalitetssikre totaltilbudet til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandlingsarbeid knyttet til utredning og kartlegging knyttet til barn og deres foreldres bistandsbehov og sørge for at deres rettigheter ivaretas.
I dag er stillingen plassert i barne- og ungdomsteam.
Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester
Samarbeid med barn og foreldre
Undersøkelse etter Lov om barneverntjenester
Deltakelse i akuttarbeid
Deltakelse i tverrfaglige arbeidsgrupper
Koordinering og evaluering av aktuelle tiltak i henhold til Lov om barneverntjenester
Saksbehandling for nemnd/rett

Kvalifikasjoner:
Relevant faglig bakgrunn, både formell utdanning og yrkesmessig praksis
Minimum tre-årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom, gjerne med relevant videreutdanning
God kunnskap om aktuelle lovverk med gjeldende forskrifter og veiledere
Førerkort klasse B

Utdanningstittel:Barnevernspedagog/sosionom

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet, slik som evne til å tåle stort arbeidspress, ha god arbeidskapasitet, stå i pressede
situasjoner, evne til refleksjon over enhetens oppdrag og tjenesteutøvelse
Evne til tverrfaglig samarbeid og god relasjonskompetanse
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
God evne til prosessledelse og god handlingskompetanse
Evne til å arbeid både selvstendig og i team i et hektisk og spennende arbeidsmiljø
Utover dette vektlegges sammensetning av ansattegruppa både kompetansemessig og personlig.

Vi tilbyr:
Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Selvstendige arbeidsoppgaver og arbeid i team
Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elisabeth Eggen Solem (fagleder), phone: +47 952 63 990

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com