SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagkonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3388731239

Closing date: 12-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Fagkonsulent - Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor

Helse- og sosialkontoret er 1 av byens 4 helse- og sosialkontor. Personalgruppa består av ca 35 personer, tverrfaglig sammensatt med vekt på samarbeid og utnyttelse av hverandres kompetanse. Kontorets oppgave er å saksbehandle og bestille tjenester fra kommunens utførervirksomheter, og i nært samarbeid med disse følge opp brukerne.

Arbeidsoppgaver:

Hovedmålgruppe for stillingene er personer med rus og/eller psykiske utfordringer.
Mål for stillingen er å sørge for at brukere får helse- og omsorgstjenester som er koordinerte og sammenhengende. Av dette følger det at fagkonsulenten skal:
Saksbehandle søknader om tjenester.
Kartlegge og utrede brukeres tjenestebehov.
Følge opp og koordinere tjenestetilbudet.
Utarbeide Individuell plan og gjennomføre ansvarsgruppemøter.
Arbeidet innebærer stor grad av tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner:
Du har 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis med videreutdanning innen psykisk helse eller tverrfaglig spesialisering.
Relevant praksis kan kompensere for manglende videreutdanning.
Vi er gjerne at du har erfaring innen rus og psykisk helse.
Kjennskap til kommunal saksbehandling og lovverk.
Du har gode fagkunnskaper i data. Erfaring fra fagsystemet Cosdoc er ønskelig.
Dersom søker har et annet morsmål enn norsk må det dokumenteres språkkunnskaper tilsvarende nivå C1. Gjelder ikke for søkere med skandinavisk som morsmål.

Utdanningsretning:
Helsefag
Sosialfag

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Du vil kommunisere med brukerne både i møter og saksutredning, så vi legger vekt på at du kan uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig.
Du liker å systematisere, koordinere og samordne.
Vi er på jakt etter deg som er robust og klarer å stå i krevende saker over tid, og som blir ekstra effektiv når det er mye å gjøre.
Du er god til å samarbeide både med kolleger og representanter fra andre instanser.
Du har evnen til å se muligheter og løsninger i en hektisk arbeidssituasjon.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Fleksitid, fadderordning og mange spennende oppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med mange utfordringer.
Lønn etter utdanning og erfaring.
Fagkonsulent (Stillingskode 753102) kr 376 300,- til 470 000,- etter ansiennitet.
Fagkonsulent med videreutdanning (stillingskode 771002) kr 415 800,- til kr 472 000,- etter ansiennitet.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For mer informasjon:

Contact person:

Anne Helene V Frostestad Helse- og sosialsjef, phone: +47 51 50 80 39

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com