SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3312533886

Closing date: 05-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Prosjektleder avviks- og forbedringssystem - Personal og organisasjon, HR-utvikling

Arbeidsgiverområdet i Personal og organisasjon består av to avdelinger, HR- utvikling og HR-støtte. HR-utvikling skal bidra til at Stavanger kommune er en handlekraftig organisasjon og en attraktiv arbeidsgiver. HR-IT som er en del av HR-utvikling har hovedansvar for systemdrift, vedlikehold og utvikling av kommunens HR-systemer.

Stavanger kommune ønsker å legge til rette for en åpenhetskultur hvor det er naturlig for medarbeidere å melde i fra om forbedringer og avvik. I denne sammenheng må dagens meldesystem utvikles, forbedres og forenkles.

Vi søker en prosjektleder i 100% stilling i 1 ½ år. Du vil få ansvar for å utarbeide en kravspesifikasjon med sikte på oppgradering av gjeldende avviks- og forbedringssystem eller anskaffelse av et nytt. I utarbeidelse av kravspesifikasjonen skal du legge til rette for medvirkning fra verneombud, tillitsvalgte og utvalgte tjenesteområder. Arbeidet skal forankres i arbeidsmiljøutvalgene og HMS-gruppene.

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide en kravspesifikasjon for avvik og forbedringssystem.
Gjennomføre en oppgradering eller eventuell anskaffelsesprosess.
Planlegge og gjennomføre nødvendig opplæring.
Implementering av oppgradert/nytt system.

Kvalifikasjoner:
Erfaring som prosjektleder.
Bred erfaring innen HMS- og/kvalitetsarbeid.
God kjennskap til avvikssystemer.
Kompetanse innen arbeidsmiljølovgivningen og internkontrollforskriften.
Relevant høyskole/universitetsutdanning.
Digital kompetanse

Utdanningsretning:
IT
Prosjektledelse
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper:
Mål- og resultatorientert
Evne til å se helheten i en stor og kompleks organisasjon
Stor arbeidskapasitet
Tydelig og strukturert
Gode kommunikasjonsevner

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
et godt arbeidsmiljø i et fagfelt i spennende utvikling.
gode forsikrings- og pensjonsordninger
fleksibel arbeidstid.
kantine.
stillingskode 845140 prosjektleder.
lønn etter avtale.
midlertidig prosjektstilling: Tilsetting så snart som mulig og 1 1/2 år.

For mer informasjon:

Contact person:

Anne Grethe Næss konstituert fagsjef HR-Utvikling, phone: +47 415 68 140

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com