SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Nattevakt

Contract type: Fast stilling

Percentage: 33,46%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3210369377

Closing date: 05-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Nattevakt - Hillevåg hjemmebaserte: Fredrikke Qvamsgate (7)

Fredrikke Qvamsgate bofellesskap er et forsterket bofellesskap med 8 leiligheter som gir tjenester til mennesker med ROP-lidelser (rus og psykiatriske vansker). Fredrikke Qvamsgate ligger for tiden under Hillevåg hjemmebaserte tjenester, men som ledd i ny organisering i kommunen vil vi fra 1.1.2017 gå over i ny virksomhet der rus og psyk. boliger er samlet.

Boligen er døgnbemannet, ca. 17 årsverk, og har i tillegg prosjektetet ROP natt som gir tjenester til denne brukergruppen på natt i Stavanger Kommune. Høsten 2016 vil en starte ombygging av deler av lokalene.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet består i å veilede og bistå beboere, samt arbeide for trygghet, forutsigbarhet og skape tilhørighet til bofellesskapet. Relasjonsarbeid vektlegges.
Arbeid i turnus hovedsaklig natt og tredjehver helg.

Kvalifikasjoner:
Det søkes etter deg med godt erfaringsgrunnlag med tilsvarende arbeid.
Helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider med offentlig godkjent autorisasjon, eller ufaglært med relevant erfaring innen målgruppen.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med ett skandinavisk språk som morsmål.

Utdanningsretning:
Helsefag

Utdanningstittel:
Helse- og sosialfag

Utdanningsnivå:
Fagskole

Personlige egenskaper:
Du må ha et ønske om å jobbe med mennesker i en vanskelig situasjon, være dynamisk, ha gode kommunikative evner, og ha evner til å håndtere situasjoner som oppstår på en hensiktsmessig måte.
Personlig egnethet vektlegges.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
En spennende arbeidsplass med mange oppgaver og utfordringer, og mange kjekke kollegaer.
Du vil få veiledning og oppfølging.
Stillingskode 658300 pleiemedarbeider, lønn kr. 282.000 - 384.700 etter ansiennitet.
Stillingskode 707603 helsefagarbeider, 707600 hjelpepleier, 751706 omsorgsarbeider lønn kr.326.300 - 392.100 etter ansiennitet.

For mer informasjon:

Contact person:

Cecilie Bø konstituert avd.leder, phone: +47 51884197

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.
Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com