SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50%

Location: Hundvåg

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3091391667

Closing date: 05-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Miljøterapeuter - avdeling Hundvåg - EMbo Stavanger

EMbo Stavanger trenger 2 engasjerte miljøterapeuter i 50% stilling. EMbo Stavanger har ansvar for å gi et bo- og omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger i alderen 14 – 18 (23) år.

Vår oppgave er å gi omsorg, skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og motiverer til selvstendighet, mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet. I arbeidet vårt samarbeider vi blant annet med barneverntjenesten, skolen, verge og frivillige organisasjoner.

EMbo Stavanger har i dag et botilbud til 47 enslige mindreårige flyktninger og vi skal i løpet av 2016 bosette til sammen 80 ungdommer, så det er store endringer i virksomheten.

Vi skal nå etablere 6 nye bofellesskap hvor det i hvert av bofelleskapene vil bo 5 ungdommer, samt en del ungdommer skal bosettes i leiligheter. Alle botilbudene ligger i ulike bydeler og er integrert i det lokale nærmiljøet. EMbo har også et oppfølgingsteam som jobber opp mot ungdommer som er plassert i våre bokollektiv og ute i egne leiligheter.

Avdeling Hundvåg er en av våre 5 institusjoner. Denne avdelingen har plass til 4 ungdommer, og bosetter kun gutter.

Stillingene er ledige nå, og vi ser gjerne at du kan starte så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver:

Du vil delta aktivt i ungdommenes daglige, praktiske og personlige gjøremål og du vil sammen med ungdommene sette mål og utarbeide tiltak i tråd med ungdommenes individuelle behov innenfor de gitte rammene. Du skal følge opp tiltakene og evaluere disse.
Du får et helhetlig ansvar for den daglige omsorgen og oppfølging av ungdom.
Du vil være primærkontakt og sekundærkontakt ved behov.
Du vil ha kontakt med skolen, vergen, barneverntjenesten og andre relevante samarbeidspartnere.
Bofellesskapene er ungdommenes hjem og du må kunne se hva som må gjøres, sørge for å holde orden og delta i rengjøring av boligen.
Muntlig og skriftlig rapportering inngår i arbeidet.
Som miljøterapeut 1 får du utvidet ansvar og vil ha noe administrativt arbeid, blant annet drift av turnus og registrering av variabel lønn. Du vil også ha ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver og ellers oppgaver som blir tildelt av avdelingsleder.

Kvalifikasjoner:
Du må ha godkjent utdanning som
barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom (bachelor i sosialt arbeid)

Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med ungdom og flyktninger og fra arbeid i institusjon.
Vi ser gjerne at du har 3 års relevant arbeidserfaring.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Anbefales sertifikat klasse B

Utdanningsretning:
Sosialfag

Utdanningstittel:
Barnevernspedagog, vernepleier eller sosionom (bachelor i sosialt arbeid)

Utdanningsnivå:
Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Vi ser etter deg som trives godt når arbeidsdagene ikke er like og kan håndtere uforutsette hendelser. Du har interesse for og trives med å jobbe med ungdommer og ser den enkelte ungdommen og deres behov.
Det er viktig at du samarbeider godt og trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig og tar initiativ.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Et arbeidsmiljø preget av mangfold og flerfaglighet
Stillingskode: 667500 Miljøterapeut Lønn: 367 500 - 436 400

For mer informasjon:

Contact person:

Karen Farquhar Avdelingsleder avd. Hundvåg, phone: +47 93207938

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com