SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: LAR Koordinator

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3341293230

Closing date: 05-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

LAR Koordinator - Hillevåg og Hinna Helse- og Sosialkontor

Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor er ett av fire Helse- og sosialkontor i Stavanger kommune. Hillevåg og Hinna helse- og sosialkontor har ca. 34 000 innbyggere og har et nært samarbeid med NAV i samme bydel. Helse- og sosialkontoret fatter vedtak i kommunale tjenester etter Helse og omsorgstjenesteloven og Pasientrettighetsloven.

Vi har ledig en 100% fast stilling som LAR Koordinator.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene til LAR koordinatoren består i å koordinere tjenestene i form av å behandle søknader om LAR, ansvarsgrupper rundt bruker, være koordinator for individuell plan, samt ha jevnlig kontakt med LAR Helse Stavanger, og andre samarbeidsparter for å oppnå best mulig rehabilitering for brukergruppen.
LAR koordinatoren vil få sin egen portefølje med LAR brukere som vedkommende skal følge opp
Koordinering, råd og veiledning av tjenester til personer med psykiske lidelser og ruslidelser.
Saksbehandling etter lov om Helse og omsorgstjenester i kommunen.
Arbeidet innebærer stor grad av tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner:
Du har 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis med videreutdanning innen psykisk helse eller tverrfaglig spesialisering.
Relevant praksis kan kompensere for manglende videreutdanning
Vi ser gjerne at du har erfaring innen rus og psykisk helse
Kjennskap til kommunal saksbehandling og lovverk
Du har gode fagkunnskaper i data. Erfaring i fagsystemet CosDoc er ønskelig.
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Utdanningsretning:Sosialfag
Helsefag

Utdanningsnivå:
Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper:
Du vil kommunisere med brukerne både i møter og saksutredning, så vi legger vekt på at du kan uttrykke deg godt både muntlig og skriftlig.
Vi er på jakt etter deg som er robust og klarer å stå i krevende saker over tid, og som blir ekstra effektiv når det er mye å gjøre.
Du er god til å samarbeide både med kolleger og representanter fra andre instanser.
Evnen til å se muligheter og løsninger i en hektisk arbeidssituasjon.

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Fleksitid, fadderordning og mange spennende oppgaver i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med mange utfordringer.
Lønn etter utdanning og erfaring.
Fagkonsulent (Stillingskode 753102): 373.700 - 440.200
Fagkonsulent med videreutdanning (Stillingskode 771002): 415.800 - 472.000
Stillinger med krav om Mastergrad (Stillingskode 771200) 460.100 - 540.500

Reisevirksomhet:
Ingen reiseaktivitet

For mer informasjon:

Contact person:

Terje Kluver Konstituert Helse- og sosialsjef Tilgjengelig 07:40 - 15:00, phone: +47 51912269, cell: +47 90739739

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com