SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagkonsulent

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3272322235

Closing date: 11-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Fagkonsulent

Fagkonsulent, barn og unge med psykiske lidelser og personer med funksjonshemming - Eiganes og Tasta helse- og sosialkontor

Helse- og sosialkontoret er ett av byens fire helse- og sosialkontor. Personalgruppa består av ca 35 personer, tverrfaglig sammensatt med vekt på samarbeid og utnyttelse av hverandres kompetanse. Kontorets oppgave er å saksbehandle og bestille tjenester fra kommunen utførervirksomheter, og i nært samarbeid med disse følge opp brukerne.

Arbeidsoppgaver:

Mål for stillingen er å sørge for at brukere får helse og omsorgstjenester som er koordinert og sammenhengende.
Av dette følger det at fagkonsulenten
Saksbehandler søknader om tjenester
Kartlegger og utreder brukeres tjenestebehov
Følger opp og koordinerer tjenestetilbudet
Samarbeider med andre instanser i og utenfor kommunen
Utarbeider Individuell plan og gjennomfører ansvarsgruppemøter

Kvalifikasjoner:
Helse eller sosialfag
Søkere med videreutdanning innen psykisk helsearbeid foretrekkes
Søkere med annen helse- eller sosialfaglig bakgrunn kan komme i betraktning
Erfaring fra kommunalt helse og sosialarbeid vektlegges
God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Utdanningsretning:
Sosialfag

Utdanningstittel:
Sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog

Utdanningsnivå:
Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper:
Har evne til å jobbe selvstendig og med mange samtidige arbeidsoppgaver
Liker å systematisere, koordinere og samordne
Har evne til å stå i arbeidsoppgaver over tid
Liker å få råd og innspill fra kolleger og andre
Egnethet for stillingens arbeidsoppgaver

Dersom søker har et annet morsmål enn norsk må det dokumenteres språkkunnskaper tilsvarende nivå B1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk som morsmål.

Vi tilbyr:
Sammensatte og utfordrende arbeidsoppgaver
Et støttende arbeidsmiljø med høy kompetanse
Fleksibel arbeidstid

Stillingskode 753102
Lønn for tiden kr 376 300,- til kr 415 600,- etter ansiennitet

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For mer informasjon:

Contact person:

Svein Arne Lindø Helse- og sosialsjef, phone: +47 97 64 65 00

Contact person:

Marit Steen Fagleder, phone: +47 99 54 85 95

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com