SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Personlig assistent

Contract type: Tilkallingsvikar

Percentage: Heltid-Deltid

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3276525330

Closing date: 18-12-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Brukerstyrt personlig assistent - Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester

Brukerstyrt personlig assistanse er tjenester som ytes til brukeren på individuell basis. Oppgavene er mangfoldige og kan innbefatte hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjenestene ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester.

Vi har nå ledig stilling som assistent for en 9 år gammel jente som bor hjemme sammen med sine foreldre. Hun har en multifunksjonshemming og er 100% pleietrengende. Hun kan ikke kommunisere via tale/tegn, men gir uttrykk for følelser og behov gjennom smil og gråt. Hun liker godt å bli snakket med, sunget for og tullet og tøyset med. Denne nære omsorgen er en viktig del av hennes hverdag.

Arbeidsoppgaver:

Samvær
Sang og aktivisering
Vugging av seng mens hun sover
Mating via sonde
Enkelt stell
Stillingsendring

Kvalifikasjoner:
Grundig opplæring vil bli gitt av foreldre.
Det er en fordel med erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før tiltredelse.
Det er en fordel med erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:
Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser
Har lett for å komme i kontakt med mennesker.

Vi tilbyr:
Årslønn er 274.700,- til 377.400,- etter ansiennitet i 100% stilling i stillingskode 658300 Pleiemedarbeider.
Mulighet for fast ansettelse.
Arbeidstiden vil være onsdag, torsdag og fredag â 5 timer formiddag/ettermiddag

For mer informasjon:

Contact person:

Elisabeth Stenersen BPA koordinator, phone: +47 51508063, cell: +47 90270289

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com