SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Assisterende rektor

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Stavanger

Employer: Stavanger kommune

Reference: 3225203162

Closing date: 30-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Stavanger kommune on:

Facebook

Assisterende rektor for voksenopplæringen - Johannes læringssenter

Vi søker etter en ny assisterende rektor som i nært samarbeid med rektor skal ha ansvar for voksenopplæringsområdet på Johannes læringssenter. Senteret har to assisterende rektorer som sammen med styrer for barnehagen utgjør senterledelsen.

Stillingen innebærer overordnet faglig og personalmessig ansvar for ca. 120 ansatte fordelt på seks avdelinger som hver dekker følgende områder: Norskopplæring spor 1, Norskopplæring spor 2-3, Norskopplæring på kveldskurs/online, Introduksjonsprogram- og kvalifisering, Grunnskole for voksne og Spesialundervisning for voksne, som også inkluderer fagkonsulenter innen syn og hørsel og rådgivningskontor for hørselshemmede.

Organisering og innhold for de aller fleste opplæringsaktiviteter følger Introduksjonsloven og Opplæringsloven med tilhørende forskrifter og læreplaner. Det er til enhver tid 1000-1100 deltakere som får opplæringstilbud i voksenopplæringen. Deltakerne kommer fra alle verdensdeler og representerer mange ulike land og bakgrunner. For mange deltakere er tiden ved Johannes læringssenter svært viktig for språklæring, integrering og kvalifisering som er nødvendig i en fase av livet hvor de har bosatt seg i et nytt land, enten som arbeidsinnvandrer, flyktning eller familiegjenforent med person som bor fast i Norge.

Arbeidsoppgaver:

Utøve daglig og langsiktig samordning og ledelse i samarbeid med voksenopplæringens seks dyktige avdelingsledere.

Påse at Johannes læringssenter arbeider i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og prinsipper for opplæringstiltak rettet mot voksne: Norge fikk i 2016 flere lovendringer og stortingsmeldinger som vil føre til endringer i voksne personers rettigheter og plikter innen grunnskoleopplæring og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De nasjonale organene Utdanningsdirektoratet, VOX og Integrasjons- og mangfolddirektoratet (IMDI) vil utvikle nye læreplaner og organiseringsmodeller for voksenopplæring. Disse skal implementeres på kommunenivå, og dette vil innebære lokalt utviklingsarbeid hvor assisterende rektor får en sentral rolle.

Støtte opp om faglige utviklingsprosjekter og stå som prosjektansvarlig ved søknader om prosjektmidler.
Arbeide for best mulig fordeling og anvendelse av ressurser som lærere, rom, læremidler og teknisk utsyr.
Representere Johannes læringssenter i samarbeid med andre: Johannes læringssenter har et utstrakt samarbeid med Flyktningeseksjonen, NAV, kommunale og private praksisvirksomheter og oppdragsgivere. Johannes læringssenter er et unikt senter i nasjonal målestokk. I tillegg til fast regionalt samarbeid med andre kommuner, samarbeider vi derfor også med VOX, IMDI og andre som arbeider med voksenopplæring i nasjonal kontekst.
Ha ansvar for rekruttering og medarbeideroppfølging i samarbeid med avdelingslederne.
Være en del av senterledelsen, som har ansvar for den helhetlige organiseringen og driften av senteret.
Ha delansvar for oppfølging av budsjett for sitt område i samarbeid med rektor.

Du har:
godkjent lærerutdanning med fordypning i fag som er relevant for voksenopplæringen.
ledererfaring og lederutdanning (rektorskolen eller tilsvarende).
egen erfaring som lærer eller leder innen voksenopplæring.
egen erfaring med å samarbeide på tvers av virksomheter.
inngående kjennskap til skolen som arbeidsplass m.h.t til lovverk og avtaleverk. Gjerne erfaring fra systemisk arbeid i organisasjoner med en viss dynamisk kompleksitet (hyppige tilpasninger og endringer til nye utfordringer).
gjerne allerede inngående kjennskap til kommunal voksenopplæring m.h.t. lovverk, rundskriv og retningslinjer.

Utdanningsretning:
Administrasjon og ledelse
Pedagogikk

Utdanningsnivå:
Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper:
Vi søker etter en assisterende rektor med stor arbeidskapasitet og som er selvstendig og løsningsorientert: du kan ha mange baller i luften og leter etter løsninger i møte med utfordrende oppgaver.
Du aksepterer og verdsetter forskjellighet, er en lagbygger, liker å få andre til å lykkes, er raus og har gode samarbeidsferdigheter.
Du evner å sette deg raskt inn i endringer i komplekst regelverk og å iverksette disse i praksis.

Vi tilbyr:
Johannes læringssenter er et hektisk, men trivelig internasjonalt miljø lokalisert i Stavanger øst, et område i rask utvikling.
Den rette søkeren vil få gode muligheter til personlig og faglig utvikling - som overordnet leder for et stort, spennende og viktig virksomhetsområde av stor betydning for flyktningers og innvandreres kvalifisering og integrering i det norske samfunnet.
Stillingen har stillingskode 995101 - Assisterende rektor, og det gis lønn etter avtale.
Tiltredelse etter avtale.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Odd Ragnar Ommundsen rektor, phone: +47 91649119

Stavanger kommune

har ca. 130 000 innbyggere og er den 4. største byen i landet.

Fra Stavanger har du enkelt tilgang til både fjord, fjell og vakre Jærstrender. Stavanger ligger også like i nærheten av Stavanger flyplass som har mange direkteruter både innenlands og utenlands. Stavanger er en internasjonal matby med restauranter fra alle verdens hjørner, og en årlig Gladmat festival. Universitet i Stavanger tilbyr fag innen en rekke studieretninger og er det eneste norske universitetet som er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU), som har et fokus på innovasjon og nytenkning.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com