SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Miljøterapeut

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 2825403784

Closing date: 20-11-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Kristiansand kommune søker miljøterapeuter

Målgruppen for dette arbeidet er familier og omsorgspersoner med barn og unge fra 0-18 år. De voksne vil ha store utfordringer i forhold til sentrale omsorgsoppgaver for de respektive barn/unges alders- og utviklingstrinn.

Det overordnede målet for arbeidet er: Styrke barn og unges oppvekstmiljø slik at en unngår uønskede flyttinger ut av hjemmet og nærmiljøet. Barneverntjenesten i Kristiansand ønsker en videreutvikling av de hjemmebaserte tjenestene/tiltakene vi tilbyr denne målgruppen i dag.

Økt kompetanse og tilgjengelighet er to sentrale faktorer i denne satsingen. Hovedfokus for disse 2 stillingene vil være barn og unge fra 3-12 år og deres foresatte.

Arbeidsoppgaver:

Barneverntjenesten ønsker en tidlig innsats i barns liv for å forebygge skjevutvikling. Dette er et fagfelt i stadig utvikling og det er nødvendig å bygge på relevant kompetanse. Det overordnede målet er å styrke barn og unges oppvekstmiljø slik at en unngår uønskede flyttinger ut av hjemmet og nærmiljøet - økt kompetanse og tilgjengelighet er sentralt i denne styrkingen:
Være med å videreutvikle barneverntjenestens hjemmebaserte tjenester for barn og unge og deres foresatte/nettverk
Terapeutisk arbeid, veiledning og rådgivning til foresatte/nettverk
Delta i ukentlige veiledninger og skrive ukentlige handlingsplaner
Samarbeid med barneverntjenestens kontaktpersoner og andre deler av hjelpeapparatet i kommunen og spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjoner:
Minimum3-årig høyskoleutdanning som sosionom, vernepleier eller barnevernspedagog
Erfaring i endringsarbeid med barn og unge, deres foresatte og nettverk

Vi ønsker søkere med kompetanse på og/eller videreutdanning i metoder og modeller som for eksempel: Familieterapi/Familieråd/nettverksmøter, Marte Meo, Traumebevisst omsorg, Circle of Security Intervention, PMTO, MST ICDP, affektregulering og mentalisering
Teamets samlede kompetanse vektlegges ved tilsetting

Førerkort klasse B
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse

Personlige egenskaper:
Vi søker kolleger med engasjement og entusiasme for barn/unge og deres familier. Vi ønsker personer som ser muligheter for endring og vektlegger foreldrenes og barn/unges styrker i endringsarbeidet
Vi ønsker kolleger som er trygge på seg selv og egne reaksjoner i møte med barn og familier, og evner å bygge relasjoner i en terapeutisk setting
Flerkulturell kunnskap og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:
Et dynamisk og spennende fagmiljø
Ukentlig veiledning og oppfølging i alle saker
Mer tid til praktisk endringsarbeid
Lønn etter kommunale satser og kompensasjon for ubekvem arbeidstid

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tore Mikkelsen Avdelingsleder, phone: +47 90614563

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com