SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Saksbehandler

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3354336920

Closing date: 13-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Saksbehandler med autorisasjon som ergoterapeut - Virksomhet service og forvaltning

Kristiansand kommune er en moderne og fremtidsrettet arbeidsplass. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Service og forvaltning er ett av 6 virksomhetsområder innenfor helse- og sosialsektoren. Virksomheten er delt inn i de 3 tjenesteområdene forvaltning, bolig og servicetjenester.

Stillingen er i forvaltningsavdelingen, som har 35 ansatte og forvalter et budsjett på 840 millioner kroner. Vi har ansvar for registrering og saksbehandling av alle søknader i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandle søknader på kommunale helse og omsorgstjenester, som innebærer beslutninger i forhold til tildeling eller avslag på kommunale tjenester ut fra lov, forskrift, rutiner og veiledning.
Stillingen behandler i hovedsak søknader om hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsenter, trygghetsalarm, rehab- og institusjonsopphold
Veilede og informere brukere, pårørende og andre om bakgrunn for - og konsekvenser av beslutninger.
Samarbeid med soner, institusjoner og spesialisthelsetjenesten
Delta i tverrfaglige teamarbeid

Kvalifikasjoner:
Den vi ansetter må ha:
Autorisasjon som ergoterapeut.
Førerkort for bil
Minimum 3 års erfaring fra arbeid innen hjemmetjenesten, rehabilitering og/eller institusjon.
Gode datakunnskaper, og beherske digitale kommunikasjonsformer.
Meget god skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne/fremstillingsevne og formidlingsevne.
Ved tilsetting må det fremlegges politiattest av nyere dato.

Den vi ansetter bør ha:
Erfaring og kjennskap til saksbehandling i helse- og omsorgstjenesten.
Erfaring fra undervisning og veiledning.

Utdanningstittel:
Autorisert ergoterapeut

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil kunne bli tillagt avgjørende vekt.
Vi søker etter en medarbeider som:
Er selvgående, og trives både med å jobbe selvstendig og tett sammen med kolleger
Trives i et høyt arbeidstempo, og kan prioritere oppgaver innenfor tidsfrister.
Ser helhet og sammenhenger, og har god oversikt over det en jobber med.
Kan se muligheter og alternative løsninger, fremfor begrensninger.
Er tydelig i kommunikasjon, og kan vise til god gjennomføringsevne.
Liker å utfordre seg selv ved å tilegne seg ny kunnskap, ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling.
Er trygg på seg selv, har selvinnsikt og tåler motgang.
Kan stå for sine beslutninger overfor brukere, pårørende og andre.
Jobber systematisk og strukturert, er løsningsorientert og har fokus på kvalitet.
Er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet, med sitt gode humør, sin raushet og romslighet.

Vi tilbyr:
Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, og høy grad av selvstendig arbeid.
Mulighet til å være med og utvikle/påvirke et saksområde som er av stor betydning for kommunens innbyggere.
Et spennende fagmiljø med mulighet for utvikling av eksisterende og nye tjenester.
Faglig dyktige og engasjerte kolleger med masse godt humør i et spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø.
Fadderordning ved nyansettelser.
Ordning med fleksibel arbeidstid.
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel og avtaleverk.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Tiltredelse så snart som mulig.

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bente Wulff Forvaltningsleder, phone: +47 99463848

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com