SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Saksbehandler

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3161270384

Closing date: 22-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Saksbehandler i Boligavdelingen - Virksomhet service og forvaltning

Boligavdelingens oppgaver er i dag hovedsakelig knyttet til kommunale utleieboliger, formidling og kontakt med private utleiere ifm 1. gangsbosetting av flyktninger samt saksbehandling og tildeling av husbankens boligsosiale (økonomiske) virkemidler. Avdelingen består i dag av ca 10 årsverk. I tråd med utvikling av nye strategier og overordnede planer på det boligsosiale området, inkludert oppfølging av nasjonale strategier, er vi en avdeling i utvikling i forhold til oppgaver og ansvarsområder.

Som følge av økt saksmengde er det ledig 100 % fast stilling
(dagtid 37,5 t/u) som saksbehandler. Under forutsetning av overordnet godkjenning/budsjettvedtak kan det bli ledig ytterligere en stilling i Boligavdelingen med de samme kvalifikasjonskrav.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av søknader om kommunale leieboliger samt oppfølging av eksisterende leieavtaler. Dette innebærer nært samarbeid med andre tjenesteområder i kommunen samt eksterne samarbeidspartnere og instanser
Gi informasjon og veiledning innenfor eget oppgaveområde overfor brukere, samarbeidspartnere og andre.
Stillingen som i dag er ledig vil få oppgaver knyttet til fremskaffelse av boliger til 1. gangsbosetting av flyktninger. Dette innebærer utstrakt samarbeid og kontakt med det private leiemarkedet – inkludert befaring og vurdering av aktuelle utleieobjekter.
Kommunen skal legge til rette for økt grad av avtalt selvbosetting. Oppgaver og rutiner for dette utvikles i nært samarbeid med Introduksjonsavdelingen i NAV Kristiansand og den som tilsettes vil få en aktiv rolle i dette arbeidet.

Boligsosialt arbeid er et fagfelt i utvikling, det må derfor påregnes oppgaver innenfor de til enhver tid gjeldende oppgaver i avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3 årig høyskoleutdannelse innen helse- og sosialfag eller juss.
Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne.
Kjennskap til kommunal forvaltning.
Fortrolig med bruk av IT-baserte verktøy.
Førerkort for bil (B).
To års relevant arbeidserfaring.

Personlige egenskaper:
Godt humør.
Ryddig med respekt for tidsfrister.
Kan ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling.
Utadvendt med evne til å kommunisere med mennesker som befinner seg i ulike, og noen ganger utfordrende, livssituasjoner.
Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og løsnings- og mulighetsorientert.
Selvstendig og selvgående med god gjennomføringsevne samtidig som du trives med å jobbe i team.

Gode egenskaper i møte med brukere og samarbeidspartnere samt personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Mulighet til å være med å utvikle og påvirke et område som er i utvikling.
Faglig dyktige og engasjerte kollegaer med masse godt humør i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
Utstrakt samarbeid med andre enheter og avdelinger, både internt og eksternt.
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk.
Fleksitid
Arbeidssted i sentrum av Kristiansand (Gyldengården).

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Trond Stray Leder for Boligavdelingen, phone: +47 47902497

Contact person:

Monica Kristensen Saksbehandler, phone: +47 46834055

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com