SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Programrådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3085077534

Closing date: 06-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Programrådgiver i Introduksjonsavdelingen - NAV-Kristiansand

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell.

NAV Kristiansand har ansvar for intrduksjonsprogrammet som gjennomføres for alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år. Målet med programmet er at deltagerne kommer i arbeid eller videre utdanning innen 2 år.

Introduksjonsavdelingen består av tre team, hvor et team har hovedansvar for bosetting, et team har hovedansvar for økonomisk saksbehandling og sosialveiledning og et team har hovedansvar for kvalifisering i Introduksjonsprogrammet.

En av våre dyktige medarbeidere, som tilhører sistnevne team, går i løpet av sommeren over i ny stilling i NAV. Vi ønsker derfor å ansette en programrådgiver i 100 % fast stilling, med snarlig tiltredelse.

For nærmere informasjon om stillingen kan det tas kontakt med avdelingsleder Tor Noraas på telefon 482 54 523. Søknad må sendes via linken for å bli vurdert. Vitnemål, attester etc. tas med til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er knyttet til arbeid med gjennomføring av Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger i kommunen.

Veiledning, oppfølging og integrering av nyankomne flyktninger
Ansvar for igangsetting og gjennomføring av introduksjonsprogrammet
Oppfølging av enkeltdeltagere mot arbeid og utdanning
Inspirere til samfunnsdeltagelse
Handlingsplan
Arbeidsevnevurdering
Bidra til fag- og metodeutvikling ved avdelingen
Registrere i fagsystem som Visma og Arena
Registrere arbeidssøkere og tiltakskandidater på www.nav.no

Det tas forbehold om at arbeidsoppgavene kan endres/justeres etter avdelingens behov.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig relevant høyskole-/universitetsutdanning innen samfunnsvitenskap, helsefag, pedagogikk eller sosialfag
Erfaring med kvalifisering og flyktningarbeid
Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
Fleksibilitet i forhold til arbeidstid

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
God samarbeidsevne
Gode kommunikasjonsferdigheter
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Markedsorientering
Relevant videreutdanning vektlegges
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Arbeidstagere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Tor Noraas Avdelingsleder, phone: +47 48254523

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com