SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk psykologisk rådgiver

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 2748822182

Closing date: 18-09-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Kristiansand kommune søker Pedagogisk psykologisk rådgiver

PP– tjenesten i Kristiansand er organisert i 3 geografiske oppvekstteam. Tjenesten har til sammen 30 ansatte og innehar høy faglig kompetanse og stort fokus på kvalitet og kompetanseutvikling.

PP-tjenesten bistår skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov. PP-tjenesten er også Oppvekstsektorens sakkyndige instans for å vurdere barnets og elevens rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. Oppvekstsektoren har en stor felles satsing på barns læringsmiljø i barnehage og skole, FLiK (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand), der PP-tjenesten er sentral aktør med opplæring og veiledning overfor barnehagene og skolene i kommunen.

Vi søker etter engasjerte, nysgjerrige, kunnskapssøkende pp-rådgivere som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barn, elever og voksne med særlige behov. Vi ønsker oss modige medarbeidere som er kreative, opptatt av endrings- og utviklingsarbeid og har evne til å bidra til kvalitetsutvikling.

Menn oppfordres til å søke. PPT har ledig en 100% fast stilling fra oktober og et 100% vikariat fra desember. Søkere bes oppgitt hvilken stilling det søkes på, evt begge.

Arbeidsoppgaver:

Organisasjonsutvikling
Systemrettet arbeid; pedagogisk analyse av læringsmiljø, veiledning i forhold til utvikling av læringsmiljø rettet mot grupper, klasser, lærere/pedagogisk personale, hele barnehager/skoler.
Sakkyndighetsarbeid.
Veiledning/rådgivning til elev, foresatte, pedagoger og lærere.
Forebyggende arbeid gjennom lavterskelarbeid.

Kvalifikasjoner:
Mastergrad eller høyere utdanning innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi, cand.psychol eller liknende.
Utredningskompetanse og/eller kompetanse innen organisasjonsutvikling eller psykologisk fagfelt.
Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig på norsk språk.
God håndtering av å jobbe under press og i motstand.

Personlige egenskaper:
God evne til samarbeid
Fleksibel på fag og arbeidsområder
Utviklingsevne
Løsningsorientert

Vi tilbyr:
Et godt og stimulerende fagmiljø med høy trivsel og stor aktivitet
Utfordrende oppgaver
Gode muligheter for kompetanseheving og egenutvikling

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Annikken L. Sunde Leder for PP-tjenesten, phone: +47 97695727

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com