SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk leder

Number of positions: 5

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3397599720

Closing date: 04-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Pedagogisk leder

Vi søker etter pedagogiske ledere i flere 100% faste stillinger og vikariater fra august 2017.

Stillingene er på Roligheden gård barnehage, og plasseres i hht personalplan for 2017-18 på aktuelle team/grupper. En av stillingene kan bli på naturgruppe med 4 utedager i uken.
Roligheden gård barnehage-enhet består av 3 barnehagebygg: «Roligheden», «Låven» og «Lille Roligheden».
På Lille Roligheden er det 51 småbarnsplasser for barn 1-2 år, på Låven er det 78 plasser for barn 3-5 år, og på Roligheden er det 86 plasser for barn 1-5 år.
Alle er ansatt på Roligheden gård barnehage, og vi praktiserer jobbrotasjon mellom husene, til beste for barn og personale.
Vi har en driftsform som krever gode samarbeids-egenskaper, og evne til å tenke at vi har felles hus og felles barn.
Vi har en ansvarlig teamleder på hvert team/barnegruppe, som er en del av ledergruppa i barnehagen. De har det daglige ansvaret for sitt team med barn og ansatte. På gruppene er det 1-2 pedagoger, som har fordelt ansvarsområder.
Vi forventer at pedagogene på hvert hus samarbeider aktivt om det faglige innholdet, planer og aktiviteter på det enkelte hus. Det er satt av samarbeidstid ukentlig til dette.

Barn og voksne er delt i faste grupper, som igjen er fordelt i team. I det daglige vil hvert hus fungere for seg, men vi har felles overordnede planer og føringer for det pedagogiske arbeidet og for større aktiviteter. Vi har felles arbeidsrom og pauserom for personalet.
Barnehagen satser på språkstimulering og inkludering for å styrke barnas språkutvikling og for å få gode relasjoner ansatt-barn og barn-barn. Vi har og et klart mål å hindre utestenging og mobbing i barnehagen, dette som et ledd i FLiK-satsingen i kommunen.
I henhold til ansettelsesreglement for Kristiansand kommune og nasjonal målsetting om minst 20 % menn i barnehage, vil ansettelse av menn være en prioritering. Vi har pr i dag 8 mannlige ansatte, i tillegg har vi mannlige vikarer. Barnehagen arbeider med likestillingsarbeid i forhold til barna, og med rekruttering av menn.

Arbeidsoppgaver:

På grunn av utfordringer i hverdagen må vi ha personer som er løsningsorienterte, og ser positivt på ting, selv om det blir endringer i planene. Vi arbeider med å sette sammen gode team basert på typer og egenskaper for å få fram det beste i den enkelte. De fleste faste ansatte har tatt JTI-testen.
Vi trenger ansatte som har erfaring fra arbeid med barns medvirkning, lek, språkstimulering og relasjonsarbeid. Vurdering og dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet blir en viktig del av arbeidet i forhold til ny Rammeplan for barnehagen.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning og barnehageerfaring som tar ansvar, er ryddig, har god oversikt over oppgaver knyttet til arbeid med barna og personalet. På grunn av utfordringer i hverdagen må vi ha personer som er løsningsorienterte, og ser positivt på ting, selv om det blir endringer i planene. Vi vil ha ansatte som er god på pedagogisk dokumentasjon, den skjer dels via vår hjemmeside og dels gjennom dokumentasjon i barnehagen. Vi trenger ansatte som har erfaring fra arbeid med barns medvirkning, lek inne og ute, språkstimulering og relasjonsarbeid.
Det kreves gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig. Bruk av elektroniske verktøy er en del av vår hverdag i planleggingsarbeid og dokumentasjon, og i arbeid med barna..
Det må framvises politiattest av nyere dato ved ansettelse.

Utdanningsretning:
Barnehagelærer

Utdanningstittel:
Barnehagelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
På grunn av barnehagens driftsform er ledelse, samarbeid og evne til å se helhet i barnehagen viktig.
Vi trenger strukturerte pedagoger som har gode samarbeidsevner, og som setter pris på erfarne medarbeidere som ønsker å jobbe selvstendig. Vi arbeider med å sette sammen gode team basert på kompetanse og egenskaper for å få fram det beste i den enkelte. Alle fast ansatte har tatt JTI-testen.

Vi tilbyr:
Tarifflønn, innmelding i Kristiansand kommunale pensjonskasse, et stort fagmiljø med vekt på bruk av den enkeltes formelle kompetanse og ferdigheter.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Hagen Enhetsleder, phone: +47 95755274

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com