SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Logoped

Number of positions: 2

Contract type: Fast og vikarait

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 2976371536

Closing date: 08-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Logoped - 2 stillinger - Kongsgård skolesenter

Det er ledig 2 stillinger som logoped. En fast stilling og et vikariat for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017. Begge stillingene er i 100 %.

Oppvekstdirektøren ønsker å styrke logopedtjenesten i kommunen. Det er allerede en logopedstilling knytta opp mot barnehager og grunnskoler i kommunen. Denne lyses ut som et årsvikariat. I tillegg lyses det ut en fast stilling som logoped. Begge stillingene plasseres på Kongsgård skolesenter og inngår i logopedteamet der. Stillingene skal primært serve barnehagenes og grunnskolenes behov for logopedhjelp. Det innebærer at det meste av undervisninga vil skje ute i den enkelte barnehage og skole slik at det blir en del reising innad i kommunen.

Lønn og tilsettingsvilkår i samsvar med lov, forskrifter og regulativ
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
Ved tiltredelse må tuberkulinstatus dokumenteres
Tilsetting forutsetter fremlegging av politiattest
Referanser må føres opp. De vil bli kontaktet hvis tilsetting blir vurdert

Arbeidsoppgaver:

Stillingene skal primært ivareta kommunens logopediske opplæringstilbud i barnehage og grunnskole. I perioder kan det være aktuelt å arbeide med voksne også. Stillingene innebærer videre noe utredningsarbeid i samarbeid med PPT, og veiledning i forhold til den enkelte barnehage/skole.

Kvalifikasjoner:
Pedagogisk/spesialpedagogisk/førskolelærerutdanning med logopedi eller masterutdanning med logopedi. Realkompetanse blir vektlagt, spesielt i forhold til opplæringsserfaring med barnehagebarn og elever i barneskolen. Kompetanse i bruk av Talk Tools vektlegges.

Utdanningsretning:
Allmennlærer

Utdanningstittel:
Logoped

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet, 4 år eller mer

Personlige egenskaper:
Vi søker en person som er flink til å samarbeide og som evner å skape gode relasjoner både til barn og unge, men også til ansatte det er nødvendig å samarbeide med ute på den enkelte skole/barnehage. Evnen til å jobbe tverrfaglig og lysten til å være med å utvikle logopedtjensten ved Kongsgård skolesenter er viktig.

Vi tilbyr:
Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling og et bredt sammensatt og inspirerende arbeidsmiljø der oppgavene kan spenne fra opplæring av barnehagebarn til voksne. Stillingen hører inn under Spesialavdelingen ved Kongsgård skolesenter og inngår i et team med to andre logopeder med lang erfaring.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Morten Hauger Rektor, phone: +47 38 10 78 01

Contact person:

Jan Håland Avdelingsleder - Spesialavdelingen, phone: +47 38 10 78 11

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com