SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Leder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3315093872

Closing date: 12-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Leder for utviklingssenter

Vi søker etter en person som vil bidra til å utvikle kunnskapsbaserte og framtidsrettede helse- og omsorgstjenester i tråd med nasjonale føringer og kommunenes satsningsområder.

Kristiansand er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest-Agder på oppdrag fra Helsedirektoratet. Utviklingssenteret skal bidra til økt kvalitet i hjemmetjenester og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap og nye løsninger. Arbeidet baseres på nasjonale satsingsområder og lokale behov i kommunene.

Leder for USHT skal bidra til at kunnskap og erfaring fra utviklingsarbeid i kommunene og regionen spres og deles nasjonalt. I tillegg skal lederen bidra til god samhandling og strategisk og faglig nettverksarbeid. Det vil skje i nært samarbeid med Songdalen kommune, som har rollen som satellitt for Kristiansand som vertskommune.

Utviklingssenteret skal være en egen avdeling i Virksomhet helsefremming og innovasjon i Kristiansand kommune. Virksomheten har ansvar for å bistå kommunens helse- og omsorgstjenester med kompetansespredning, fagutvikling og tjenesteutviklingsprosjekt og forskning. USHT-leder vil i tillegg jobbe i nært samarbeid med ansatte og ledelse i mange av kommunens tjenester.

Kristiansand kommune iverksetter våren 2017 en systematisk satsing på å sikre basiskompetanse for alle ansatte i helse- og omsorgstjenestene, og leder for USHT vil ha en sentral rolle å videreutvikle dette, samt spre erfaringer til andre kommuner.

Leder for USHT vil ha ansvar for en fagstab med sammen 7 fagkoordinatorer som har fra 20% til 100% stilling. Fagkoordinatorene har ansvar for fagutvikling og kompetansespredning innen demens, rehabilitering, kols og diabetes, smittevern, rus-psykisk helse, ernæring, lindring. I tillegg vil leder for USHT ha ansvar for å følge opp et varierende antall prosjektansatte i engasjementstillinger.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest-Agder
Fag-, personal- og økonomiansvar for aktiviteter som inngår i USHT
Sikre at nasjonale føringer for helse- og omsorgstjenester blir fulgt opp og implementert både i kommunen og regionen.
Kvalitetssikre, koordinere og være pådriver for tiltak, fagnettverk og prosjekt i regi av utviklingssenteret.
Utarbeide søknader, rapporter og styringsdokument.
Videreutvikle godt samarbeid med kommuner og regionale samarbeidspartnere i hele Agder

Kvalifikasjoner:
Bachelor innen helsefag
Relevant master og/eller videreutdanning er ønskelig
Minimum 1 års lederutdanning. Søkere uten lederutdanning må påregne å ta denne videreutdanningen.
Kunnskap om og erfaring med kommunale helse- og omsorgstjenester
Kunnskap om samhandling mellom forvaltningsnivå og tverrfaglig samarbeid
Erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
Erfaring som leder
Krav om førerkort for bil

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Personlige egenskaper vektlegges
Resultatorientert og god gjennomføringsevne
Analytisk og strategisk
Strukturert og god arbeidskapasitet
God til å motivere og nyttiggjøre seg andres kompetanse
Gode samarbeidsevner og relasjonsbygger
God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk
Fleksibel
Interesse for fagutvikling og kunnskapsbasert arbeid

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver og høy grad av selvstendig arbeid.
Mulighet for å være med i utvikling av framtidas helse- og omsorgstjenester
Lønn etter utdanning og kvalifikasjoner
Fleksibel arbeidstid
Lederutdanning

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Aunevik Virksomhetsleder, phone: +47 481 33 024

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com