SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Leder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3140039294

Closing date: 26-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Leder - By- og samfunnsenheten

By- og samfunnsenheten er et bredt sammensatt fagmiljø som vil ha en vesentlig betydning for Kristiansand og Sørlandets framtidige by- og samfunnsutvikling. Enheten består av et 20-talls høyt kompetente medarbeidere. De har ansvar for overordnet planlegging og skal være pådrivere og deltakere i nettverk og partnerskap regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Enhetens kompetanse spenner fra overordnet areal- og transportplanlegging, klimaspørsmål og næringsutvikling til kompetanse innen samfunnsendringer og levekår. Som eksempel kan nevnes folkehelse og kriminalitetsforebyggende arbeid.

Enheten ble etablert for fem år siden, og i forbindelse med ansettelse av ny leder vil det være aktuelt å vurdere endringer i struktur og ledelse.

Vil du være leder for denne enheten?

Den nye lederen inngår i ledergruppen til teknisk direktør og vil jobbe nært opp til kommunens politiske og administrative toppledelse.

Arbeidsoppgaver:

Fronte enhetens arbeid og være aktør i media på ulike faglige og politiske arenaer
Videreutvikle enhetens tverrfaglige samarbeid
Bygge en samlende kultur

Kvalifikasjoner:
Vi ser etter deg som har erfaring med ledelse av tverrfaglige utviklingsmiljø
Har gode samarbeidsevner og evne til å motivere og inspirere medarbeidere
Er løsningsorientert og beslutningsdyktig - med erfaring fra plan- og strategiarbeid
Har en god rolleforståelse i skjæringspunktet mellom politisk og administrativ ledelse
Har kompetanse innen by- og samfunnsutvikling

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet, Master grad

Språk:
Engelsk
Norsk

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ragnar Evensen Teknisk direktør, phone: +47 901 98 087

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com