SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kreftkoordinator

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3401456472

Closing date: 01-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Kreftkoordinator - Virksomhet service og forvaltning

Kristiansand kommune er en moderne og fremtidsrettet arbeidsplass. Vårt fokus er fornyelse, brukerorientering og kvalitet i tjenestene. Service og forvaltning er ett av 6 virksomhetsområder innenfor helse- og sosialsektoren. Virksomheten er delt inn i de 3 tjenesteområdene forvaltning, bolig og servicetjenester.

Stillingen er i forvaltningsavdelingen, som har 35 ansatte og forvalter et budsjett på 840 millioner kroner. Avdelingen har ansvar for registrering og saksbehandling av alle søknader i henhold til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og fatter vedtak og er bestiller for alle innsatsfinansierte tjenester i Helse- og sosialsektoren. Avdelingen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe.

Kreftkoordinator skal være en funksjon for å gi et bedre tilbud til pasienter og pårørende med kreftdiagnose og behov for koordinering. Det legges fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn og koordinering av relevant tilgjengelig hjelpeapparat.

Stillingsbenevnelse, -innhold og funksjon kan bli gjenstand for endring over tid ut fra de erfaringer som opparbeides.

Arbeidsoppgaver:

Pasientrettet virksomhet til personer med kreftdiagnose.
Koordinering av øvrig tilgjengelig hjelpeapparat
Støttesamtaler ved behov
Informasjonsarbeid og undervisning for saksbehandlere og utførere
Deltakelse i relevante faglige nettverk
Saksbehandling som innebærer beslutninger hvor du skal tildele eller avslå kommunale tjenester, ut fra lover, forskrifter, veiledninger og rutiner
Samhandling internt og eksternt

Kvalifikasjoner:
Må ha autorisasjon som sykepleier
Erfaring med pasientgruppen
Må kunne bruke data som arbeidsverktøy
Meget god skriftlig og muntlig norsk formuleringsevne/ fremstillingsevne og formidlingsevne
Relevant videreutdanning er ønskelig
Fordel med kjennskap til kommunal forvaltning
Førerkort klasse B er nødvendig
Politiattest må fremlegges før ansettelse
Personlig egenskaper er en del av kvalifikasjonsprinsippet for stillingen og vil bli tillagt stor vekt

Utdanningstittel:
Sykepleier

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og følgende vurderes:
Du trives i høyt arbeidstempo og kunne prioritere oppgaver innenfor tidsfrister i en hektisk arbeidshverdag
Du jobber systematisk og strukturert, er løsningsorientert og har fokus på kvalitet
Du er trygg på deg selv, har selvinnsikt, og tåler motgang
Du har evne til å kommunisere med mennesker som befinner seg i ulike og utfordrende livssituasjoner.
Du kan bruke og formidle din fagkompetanse overfor brukere, pårørende og kollegaer.
Du liker å utfordre deg selv med å tilegne deg ny kunnskap, ta ansvar for egen utvikling og bidra til tjenesteutvikling.
Du er både pålitelig og stabil, fleksibel og omstillingsdyktig
Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet med godt humør, som er omgjengelig tydelig, åpen, raus og romslig

Vi tilbyr:
Utfordrende, varierte arbeidsoppgaver og høy grad av selvstendig arbeid
Faglig dyktige og engasjerte kollegaer med godt humør i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Utstrakt samarbeid med andre enheter og avdelinger, både internt og eksternt
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Fadderordning ved nyansettelser
Arbeidssted i sentrum av Kristiansand (Gyldengården)
Ordning med fleksibel arbeidstid.(Fleksitid)
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel og avtaleverk
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Tiltredelse snarest mulig

Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bente Wulff Forvaltningsleder, phone: +47 99463848

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com