SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernkurator

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3361447522

Closing date: 22-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Barnevernkurator i Ungdomsavdelingen, 100% fast og 100% vikariat - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør og Grimstad kommune.

Barnevernvakta drifter den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Barnverntjenesten har 143 ansatte. Tjenesten består av 5 barn- og familieavdelinger som er lokalisert i hhv. Lillesand, Randesund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen.

Avdeling for barnevernvakt/ mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand sentrum.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle en robust organisasjon, og tilrettelegge for høy kvalitet i vårt arbeid med barn og unge, og deres familier. Verdiene i vårt arbeid bygges på: åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

Ungdomsavdelingen følger i hovedsak opp ungdom fra 16 år. Avdelingen har 3 team, et institusjonsteam, et undersøkelse- og tiltaksteam og et kriminalitetsforebyggende team.

Vi er veldig opptatt av samarbeid med ungdommen som hovedperson, og ellers alle viktige samarbeidspartnere rundt ungdommen både frivillige, kommunale og andre.

Ledig 100% fast stilling og 100% vikariat som barnevernkurator i Ungdomsavdelingen.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er for tiden tilhørende undersøkelse- og tiltaksteamet og er tillagt arbeidsoppgaver etter Lov om barneverntjenester. Arbeidsoppgavene er i hovedsak undersøkelse- og tiltaksarbeid for ungdom over 16 år med problematikk knyttet til psykisk helse, rus og annen omsorgssviktrelatert problematikk.
Kontaktpersonen er ansvarlig koordinator for ungdommen.
Kontaktpersonen må være innstilt på noe ettermiddag- og kveldsarbeid.
Det kan også tilkomme andre oppgaver knyttet til barnevernstjenesten i rollen

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog
Erfaring med min. 1 års saksbehandling fra kommunal barneverntjeneste. Unntaksvis vil også lang erfaring fra arbeid i barneverninstitusjon og annen sosialfaglig saksbehandling være relevant.
Gode dataferdigheter
Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:
God på skriftlighet og menneskemøter.
Genuin interesse for ungdom.
Må mestre uforutsigbare situasjoner og en uforutsigbar arbeidshverdag
Personlige egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeidsevner, trygghet og struktur vil bli etterspurt og tillagt vekt.

Vi tilbyr:
Et spennende fagfelt både faglig og organisatorisk
Et godt arbeidsmiljø med mye engasjement og glede
Veiledning
Avlønning etter gjeldende kommunale satser.

Vikariatet er ut 2017, med mulighet for forlengelse.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Astrid Benestvedt Avd.leder, phone: +47 90601685

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com