SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernkurator

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling og Vikariat

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3385861113

Closing date: 20-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

Barnevernkurator 100% fast/vikar på Barnevernvakta - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen er en tjeneste i Oppvekstsektoren. Kristiansand kommune er vertskommune for barneverntjenesten i Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes. Barneverntjenesten har også akuttberedskap for Midt-Agder barnevern, Barnevern Sør og Grimstad kommune.

Barnevernvakta drifter den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111.

Barnverntjenesten har 143 ansatte. Tjenesten består av 5 barn- og familieavdelinger som er lokalisert i hhv. Lillesand, Randesund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen.
Avdeling for barnevernvakt/ mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand sentrum.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle en robust organisasjon, og tilrettelegge for høy kvalitet i vårt arbeid med barn og unge, og deres familier.
Verdiene i vårt arbeid bygges på: åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

Avdeling for mottak, barnevernvakt og alarmtelefonen har 14,4 ansatte inkludert leder. Avdelingen har ansvar for mottaket og akuttberedskapen på kveldstid i helger og helligdager. I tillegg drifter avdelingen den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge 116 111.
Avdelingen er inne i en omstillingsprosess. Hensikten med prosessen er å tilpasse avdelingens oppgaver og arbeidsmåte til dagens organisering av barneverntjenesten. Føringene som ligger i forslaget til ny barnevernlov vil også få innvirkning på valg av ny organisasjonsmodell for avdelingen
Omstillingsprosessen skal ferdigstilles i løpet av våren 2017 og de nye endringene iverksettes i løpet av høsten 2017

Avdelingen har nå følgende stillinger ledige:
2 faste 100% stillinger. Den ene stillingen innebærer turnusarbeid mens den andre er en dagstilling
1 svangerskapsvikariat, turnus i 100% til medio januar 2018.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene er pr. i dag mottak og oppfølging av meldinger, bistand til barneverntjenesten på dagtid, samarbeid med akutt ambulant enhet i Abup, akuttberedskap på kveld- og nattestid og håndtering av henvendelser til alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Avdelingen har i tillegg akuttberedskap på kveldstid, helger og helligdager for barneverntjenestene i Grimstad, Midt-Agder, Lister, Mandal og Setesdal.

Den som blir ansatt må kunne arbeide i tråd med barneverntjenestens barnesyn og verdigrunnlag. Omstillingsprosessen avdelingen er inne i vil medføre endringer for avdelingen. Endringene trer i kraft i løpet av høsten 2017.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning; sosionom eller barnevernspedagog
Erfaring fra barnevernsarbeid
Personlig egnethet vektlegges
Gode dataferdigheter
Sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:
Vi søker etter personer som er gode på relasjonsarbeid, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, kan håndtere krise- og akuttarbeid og/eller har erfaring fra undersøkelse- og tiltaksarbeid i barneverntjenesten. Vi ønsker oss fagpersoner som er serviceinnstilt, initiativrike, trygge, fleksible, robuste og som kan arbeide selvstendig og i team. Du har praktiske ferdigheter som gjør at du raskt får et overblikk over en situasjon eller en bekymring og du har også tekniske ferdigheter og god skriftlig fremstillingsevne. For å få økt mangfold i avdelingen oppfordres menn og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi tilbyr:
Et spennende fagfelt
Et godt arbeidsmiljø
En organisasjon i kontinuerlig utvikling
Stillingen avlønnes i henhold til retningslinjer for Kristiansand kommune.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse

Ved intern ansettelse kan annen stilling/vikariat bli ledig. Vennligst oppgi i søknaden om du ønskes vurdert i den sammenheng

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Heidi Beate Salvesen Avd.leder, phone: +47 47317247

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com