SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: kurator

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 2760309254

Closing date: 15-09-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

200% vikariat som kurator i Ungdomsavdelingen - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har ca. 100 årsverk og er inndelt i følgende avdelinger: Barnevernvakt/mottak, barne- og familieavdeling, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling. I tillegg drifter barneverntjenesten den nasjonale alarmtelefonen 116 111.

Avdelingen består i dag av 21 ansatte som er fordelt i 5 team. Målgruppen er for tiden ungdom fra 13-18/19 år. Fra 01.01.16 vil organisasjonen se annerledes ut mht målgruppe og fysisk arbeidssted da Kristiansand barneverntjeneste vil bli en del av Kristiansandregionen barneverntjenesten (Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkeland og Kristiansand.

Det er nå ledig 200% vikariat som kurator 100% er ledig til 01.09.16 og 100% til 15.05.16.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er tillagt arbeidsoppgaver etter Lov om barneverntjenester. Arbeidsoppgavene er i hovedsak undersøkelser og tiltaksarbeid med fokus på hva som kan bidra til at ungdommen får en bedre omsorgssituasjon
Koordinering og oppfølging
Samarbeid med ungdom, foreldre, internt i kommunen, 2.linjetjenesten, frivillige og andre
Andre oppgaver knyttet til barneverntjenesten

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning, sosionom eller barnevernspedagog
Erfaring med saksbehandling fra kommunal barneverntjeneste
Unntaksvis vil også erfaring fra arbeid i barneverninstitusjon og saksbehandlererfaring fra andre sosialfaglige instanser bli tatt hensyn til

Personlige egenskaper:
God på skriftlighet
Gode dataferdigheter
Personlige egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, gode samarbeidsevner og struktur vil bli tillagt stor vekt

Den som ansettes må levere politiattest. I tillegg stilles krav om førerkort

Vi tilbyr:
Et nytt spennende fagfelt i stadig endring både på organisasjons nivå og faglig sett
Et godt arbeidsmiljø
Det vil kunne bli ledig flere vikariat i avdelingen dersom denne prosessen bidrar til interne omrokkeringer

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Astrid Benestvedt Avd.leder, phone: +47 90601685

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com