SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Familiekoordinator

Contract type: Prosjektstilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 3384921159

Closing date: 18-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

100% prosjektstilling Familiekoordinator - Virksomhet for helsefremming og innovasjon

100% prosjektstilling Familiekoordinator Prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst er en del av NAV Kristiansand og Kristiansand kommunes arbeid mot fattigdom. Prosjektet prøver ut en modell med koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både foreldre og barn i utvalgte lavinntektsfamilier. Prosjektet tilbyr familiekoordinatorer som koordinerer innsatsen til deltakende familier. Stillingene er forankret i NAV Kristiansand, men organisering kan endres. Les mer om prosjektet: www.kristiansand.kommune.no/tryggoppvekst Arbeidssted: NAV Kristiansand

Arbeidsoppgaver:

Koordinere tjenester og hjelpeapparat for 10 familier med lavinntekt
Kartlegge familiens ressurser og hjelpebehov
Utarbeide Familiens plan og oppfølging av denne
Sikre rett hjelp til rett tid, fra rett instans
Oppfølging av familiene
Råd, veiledning og støtte
Samhandling med øvrig hjelpeapparat
Dokumentasjons- og evalueringsarbeid

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig universitet og/eller høyskole utdanning innen sosialt arbeid
Arbeidserfaring med koordinering og plan-arbeid på individnivå, eksempelvis Individuell plan, er en forutsetning
Erfaring med koordinering på tvers av tjenester og fagområder
Erfaring med relasjonsarbeid og tett individuell oppfølging
Erfaring og kjennskap til kommunal og statlig forvaltning og det kommunale tjenestetilbud vil være en fordel.

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper:
Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
Evner å være tett på over tid
Er fleksibel og tilgjengelig
Kreativ og mobil
Ser ressurser og evner å motivere andre
Er engasjert og positiv
Personlig egnethet for stillingen vektlegges
Politiattest må fremlegges ved tilbud om stilling

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Spennende og variert arbeidshverdag
Engasjerte kolleger og samarbeidspartnere
Delta i et viktig utviklingsarbeid
Lønn etter kommunalt regulativ

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Kristine Løkås Vigsnes Prosjektleder, phone: +47 48151622

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com