SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernkurator

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: kristiansand

Employer: kristiansand kommune

Reference: 2988833147

Closing date: 08-04-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow kristiansand kommune on:

Facebook
LinkedIn

100% fast stilling som barnevernkurator avd. vest - Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i Kristiansandsregionen har ca. 130 årsverk og består av følgende avdelinger: Barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, fosterhjemsavdeling og tiltaksavdeling, avd. vest, avd. sentrum, avd. øst, Lillesand/Birkenes og Søgne/Songdalen. I tillegg drifter barneverntjenesten den nasjonale Alarmtelefonen 116 111.

Barneverntjenesten har ca. 143 ansatte. Tjenesten består av 5 barne- og familieavdelinger som er lokalisert i henholdsvis Lillesand, Randesund, Sentrum, Vågsbygd og Songdalen. Avdeling for barnevernvakt/mottak, ungdomsavdeling, tiltaksavdeling og fosterhjemsavdeling er avdelinger som er sentralisert og har lokaler i Kristiansand sentrum.

Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle en robust organisasjon og tilrettelegge for høy kvalitet i vårt arbeid med barn og unge og deres familier.
Verdien i vårt arbeid er bygget på; åpenhet, ydmykhet, kjærlighet og medbestemmelse.

Arbeidsoppgaver:

Avdeling vest består totalt av 16 ansatte hvorav 14 ansatte er fordelt på 2 team som arbeider i aldersgruppen 0-15 år. Arbeidsoppgavene er undersøkelser og tiltak etter lov om barneverntjenester. Målsettingen er styrking av foreldrenes omsorgskompetanse og positiv utvikling hos barnet/ungdommen gjennom målrettet koordinering og oppfølging. Den som blir ansatt må kunne arbeide i tråd med barneverntjenestens barnesyn og verdigrunnlag. Det kan bli aktuelt med arbeid i andre avdelinger i tjenesten.

Kvalifikasjoner:
Minimum 3-årig høyskoleutdanning; sosionom eller barnevernspedagog
Unntaksvis kan søkere med annen relevant høyskole-/universitetsutdannelse på bachelornivå vurderes, men det kreves da erfaring fra barnevernsarbeid
Erfaring fra barnevernsarbeid
Videreutdanning innen fagfeltet vil bli vektlagt
Sertifikat klasse B
Gode dataferdigheter

Personlige egenskaper:
Personlige egenskaper som fleksibilitet, selvstendighet, evne til relasjonsbygging, gode samarbeidsevner, skriftlighet og struktur vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
Et spennende fagfelt
Et godt arbeidsmiljø
En organisasjon i kontinuerlig utvikling
Stillingen avlønnes i henhold til retningslinjer for Kristiansand kommune.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Astrid Helene Næss Avd.leder, phone: +47 92495976

Kristiansand kommune

er Sørlandets største arbeidsgiver med mer enn 6000 ansatte. Oppgavene er mange og allsidige, og vi trenger dyktige ledere og medarbeidere innen mange forskjellige yrkesretninger.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com