SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Internrevisor

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: KLP

Closing date: 06-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow KLP on:

Facebook
LinkedIn

Internrevisor

I KLP er det nå ledig stilling i internrevisjonen. KLP tilbyr den rette kandidaten en spennende og variert arbeidshverdag med gode muligheter for læring og utvikling. KLP konsernet gir deg mulighet til å arbeide med internrevisjon innenfor flere områder som livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning, bank, eiendom og IT. Du vil få en viktig rolle som del av et lite og kompetent team på fire internrevisorer som arbeider på tvers av forretnings- og kompetanseområder.

Operasjonell revisjon Virksomhetsstyring Risikovurdering:

Internrevisjonen bistår styret og ledelsen i å utøve god virksomhetsstyring gjennom en uavhengig og nøytral vurdering av om selskapets vesentligste risikoer er tilstrekkelig håndtert og kontrollert.

Oppgavene inkluderer:
Bistå organisasjonen med å identifisere og evaluere vesentlig risikoeksponering og bidra til å forbedre systemene for risikostyring
Vurdere om virksomheten har etablert målrettede, hensiktsmessige og effektive kontrolltiltak som reduserer risikoeksponeringen til et akseptabelt nivå
Evaluere systemene for virksomhetsstyring
Dine viktigste ansvarsområder vil omfatte:
Gjennomføre revisjoner alene, sammen med andre i teamet eller med innleid spisskompetanse
Fagansvar for tildelt kompetanseområde
Bistå med problemløsning og kvalitetssikring

Dine viktigste kvalifikasjoner inkluderer:
Høyrere utdanning innen relevante fagområder
Høy integritet og god vurderingsevne
Selvstendighet og initiativ
Evne til systemtenkning og se sammenhenger og helhetsperspektiv
En strukturert, faktabasert og effektiv arbeidsform
Bidra til kunnskapsdeling og godt samarbeid i teamet

KLP tilbyr:
Utfordrende arbeidsoppgaver og en sentral rolle i et faglig sterkt miljø
Store muligheter for faglig utvikling mens du jobber med spennende problemstillinger
En stilling som innebærer mange kontaktflater i konsernet
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Konkurransedyktig lønn

Hvis du synes dette virker spennende og mener å ha det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Send din søknad med CV og relevante attester og vitnemål innen 6. juni 2016.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

leder for internrevisjonen i KLP, Runar Dybvik, phone: +47 908 87 812

KLP

er Norges største livsforsikringsselskap Kommunal Landspensjonskasse (KLP) leverer pensjons- finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte.

KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 513 milliarder kroner.

KLP er et gjensidig eid selskap, derfor er KLPs kunder på offentlig tjenestepensjon også KLPs eiere.

KLP-konsernet har over 900 ansatte.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com