SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Styrer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Ask

Employer: Askøy kommune

Reference: 3440133353

Closing date: 06-06-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Styrer Ask barnehage 100 % fast stilling

Fagavdeling barnehage i Askøy kommune arbeider for å gi et kommunalt eller privat barnehagetilbud i nærmiljøet, som er attraktivt og tilgjengelig for alle som ønsker det. Barnehagesektoren har et felles fokus, og samhandler om sentrale temaer og utfordringer til det beste for barn i Askøybarnehagene.

Det er ca 2100 barnehagebarn i kommunen fordelt på 28 barnehager.

I Fagavdeling barnehage er kvalitetsarbeid en kontinuerlig prosess, både sentralt og ute i barnehagene i den daglige virksomheten. Kvalitetsarbeidet skal bidra til at barnehagene utvikles som lærende organisasjon, hvor det et høyt fokus på barns læring og utvikling. Hver barnehage har mulighet til å ta vare på og utvikle sitt særpreg, samtidig som noen grunnleggende områder skal være kjennetegn for alle barnehagene på Askøy.

Lokal rammeplan for Askøybarnehagene har følgende felles satsningsområder for videre utvikling:
- Barnehagen som lærende organisasjon
- Barnehagens læringsmiljø
- Planlegging, dokumentasjon og vurdering
- Barns medvirkning
- Samarbeid med hjemmet

Ask barnehager søker engasjert styrer fra 1.8.2017.
Vi tilbyr en spennende lederstilling i en kommune i vekst og utvikling.

Ask barnehage er en 6-avdelings barnehage, og er med sine 78 barn, en av 28 barnehager i kommunen.
Ask barnehages visjon er "Kreativitet og glede setter spor". Det handler om å skape en trygg hverdag, hvor fantasi og fakta, lek og læring skaper magiske øyeblikk, vennskap og gode opplevelser med kompetente og engasjerte deltakere. En lyttende og undersøkende tilnærming til læring skal prege barnehagens pedagogiske arbeid.

Arbeidsoppgaver:

Styrer er kommunal mellomleder med pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for barnehagens virksomhet.
Lede barnehagens pedagogiske arbeid
Utvikle høy kvalitet på barnehagens innhold, planarbeid, dokumentasjon og vurdering
Utvikle godt klima for foreldresamarbeid og barns medvirkning
Ansvar for forsvarlig drift i hht gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer
Helhetlig personalledelse
Økonomistyring
Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne tjenester.
Oppfølging av barnehagens HMS, mål, tiltak og rutiner

Kvalifikasjoner:
Godkjent førskolelærer/barnehagelærerutdanning eller annen relevant høyskole - eller universitetsutdanning
Styrerutdanning eller videreutdanning i ledelse er ønskelig
Ledererfaring er ønskelig

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningstittel:
Barnehagelærer / førskolelærer

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Evne og vilje til å lede lærings – og utviklingsarbeid
Gode relasjonsegenskaper og relasjonelle ferdigheter
Evne til å inspirere og motivere medarbeidere
Gode samarbeidsevner
Selvstendighet, initiativ og kreativitet
Gode evner til å reflektere over eget arbeid og egen praksis
Gode digitale ferdigheter
Evne og erfaring i økonomistyring
Lojalitet og bidrag til utvikling av Askøybarnehagene

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø
Mulighet til videreutvikling av lederteam
Lederfellesskap og delaktighet i utvikling i Askøybarnehagene
En selvstendig jobb med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Ledernettverk i Askøy kommune
Kommunen har fri gruppelivs - og ulykkesforsikring
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd
Lønn etter gjeldende avtaleverk
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Ann Iren Larsen Barnehagesjef, phone: (+47) 56 15 84 72
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com