SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Rektor

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Erdal

Employer: Askøy kommune

Reference: 3309800457

Closing date: 12-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Rektor 100 % fast - Erdal barneskole - Fagavdeling skole

Mangeårig rektor ved Erdal barneskole går av med pensjon og vi søker hans etterfølger fra 1.8.2017. Vi tilbyr en spennende lederstilling i en kommune i vekst og utvikling. Temaplan skole har følgende felles satsingsområder for videre utvikling av Askøyskolen: - Læringsmiljø - Vurdering for læring - Grunnleggende ferdigheter

Erdal barneskole:
Motto: LÆRING FOR LIVET.
Verdier: LEKENDE – INKLUDERENDE - MODIGE.
Skolen har gjennom mange år utviklet gode tradisjoner knyttet til solidaritet, kulturtimer, fysisk aktivitet og faste ansvarsoppgaver for elevene. Vi er opptatt av å utvikle hele mennesket og har derfor satset over tid på teater, dans og musikk. Hvert tredje år siden 1994 har vi hatt teaterfestival for hele skolen.
Skolen har læringsmiljø og motivasjon for læring som satsingsområde. I dette ligger også utvikling av relasjonskompetanse på alle nivå. Fra høsten 2017 vil Erdal barneskole bli OLWEUSSKOLE sammen med de andre skolene i kretsen.

Erdal Barneskole har ca.400 elever. Skolen er bygget ut i flere perioder. Uteområdet er lite men variert. Ny ballbane med kunstgress stod ferdig i 2015. Prognosene viser en økning i elevtall fremover og Askøy kommune har derfor vedtatt at det skal bygges ny skole. Ny rektor vil være sentral i planleggingen av denne. Skolen ligger ca. 20 minutter fra Bergen sentrum.

Rektor leder skole og SFO sammen med assisterende rektor og 2 avdelingsledere. Skolen har ca. 50 ansatte lærere, fagarbeidere, renholdere og konsulent.

I Askøyskolen vektlegges skoleledelse og utvikling av felles lederkultur. Ledere i Askøyskolen skal være «Best mulig - sammen». Vi skal være best på Deling – Resultat - Læringskultur - «Walk the talk».

Arbeidsoppgaver:

Kommunal mellomleder med pedagogisk, administrativt og økonomisk ansvar for skolens virksomhet.
Lede og sikre høy kvalitet på skolens kjernevirksomhet, herunder faglige resultater, læringsmiljø og skole-hjem samarbeid.
Ansvar for forsvarlig drift i hht gjeldende lover og forskrifter, sentrale og lokale føringer.
Videreføre godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten.
Helhetlig personalledelse.
Økonomistyring.
Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne tjenester.
Oppfølging av skolens HMS mål og rutiner.

Kvalifikasjoner:
Evne og erfaring i å lede lærings- og utviklingsprosesser.
Relevant pedagogisk utdanning og erfaring.
Gode digitale ferdigheter.
Evne og erfaring i økonomistyring.
Krav om politiattest.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningstittel:
Rektor

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Gode relasjonsferdigheter og evne til samarbeid.
Engasjement for å skape godt læringsmiljø og arbeidsmiljø.
God rolleforståelse som skoleleder.
Lojalitet, vilje og evne til å bidra til kollektiv utvikling av Askøyskolen.
Gjennomføringskraft.

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø.
Mulighet til videreutvikling av lederteam.
Lederfellesskap og kollektiv utvikling i Askøyskolen.
Tverrfaglig ledernettverk i Askøy kommune.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Frode Solemdal Fagsjef, phone: (+47) 95709790
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com