SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk psykologisk rådgiver

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 2939248334

Closing date: 06-03-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Pedagogisk psykologisk rådgiver

PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt. Det skal arbeides systemrettet i barnehager og skoler. Prioriterte områder: veiledning, nettverksarbeid, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse.

Tjenesten skal også utarbeide sakkyndige vurderinger av enkeltbarns behov for spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning.

Det er ønskelig at søker har erfaring/kompetanse innenfor følgende områder:

Utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år
Atferds relatert problematikk
Språk-/kommunikasjonsvansker
Fagvansker
Klassemiljø/Klasseledelse

Kvalifikasjonskrav:
Spesialpedagog eller psykolog

Vi søker deg med erfaring innenfor systemrettet arbeid og utvikling av kompetanse rundt barn med store sammensatte behov.

I tillegg bør du:
Kunne samarbeide i team
Arbeide selvstendig
Jobbe systematisk, strukturert og målrettet
Ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
Ha evne til observasjon og refleksjon
Tåle en travel hverdag
Personlig egnethet vil bli vektlagt – søker bør ha gode samarbeidsevner, og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig.

Vi tilbyr:
Et trivelig arbeidsmiljø med høyt tempo, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området.
En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement.
En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil.
Lønn etter avtale.
Vi oppfordrer begge kjønn til å søke.

Generelle opplysninger:
Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Heggertveit Leder, phone: (+47) 56 15 84 53
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com