SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Pedagogisk psykologisk rådgiver

Contract type: Vikariat

Percentage: 90%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 3355209386

Closing date: 02-04-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Pedagogisk psykologisk rådgiver 90 % vikariat - Askøy PPT

En av våre faste ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, det søkes etter vikar i en 90 % stilling, med mulighet for 100 %.

Vi søker etter en spesialpedagog med master i logopedi/spesialpedagogikk.

Arbeidsoppgaver:

PPT Askøy sitt arbeidsområde er todelt -Det vil si at vi arbeider individ og systemrettet inn mot barnehager og skoler.
Prioriterte områder er veiledning, organisasjonsutvikling, endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse.
Videre skal tjenesten utarbeide sakkyndige vurderinger av enkeltelevers behov for spesialundervisning og førskolebarns behov for spesialpedagogisk hjelp.
Til stillingen legges kontaktansvar til både barnehage og skole.
Andre oppgaver kan tillegges stillingen knyttet til tjenestens etablerte nettverk og prosjekter.

Kvalifikasjoner:
Utredningskompetanse av barn i alderen 0-16 år
Språk-/ talevansker
Matematikkvansker
Lese/skrive vansker
Atferdsrelatert problematikk
Klassemiljø/Klasseledelse
Sammensatt problematikk
Veiledningskompetanse
I tillegg bør søker ha erfaring/og eller interesse for systemrettet arbeid og utvikling av kompetanse rundt barn med store sammensatte behov, eksempelvis delta i tjenestens nettverk og samarbeidsarenaer på tvers av hjelpetjenester.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningstittel:
Spesialpedagog/Logoped

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som:
Kan samarbeide i team
Arbeider selvstendig
Jobber systematisk, strukturert og målrettet.
Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
Har evne til observasjon og refleksjon

Personlig egnethet vil bli vektlagt – søker bør ha gode samarbeidsevner, og vilje til å tenke alternativt og
tverrfaglig.

Vi tilbyr:
Et tett og trivelig arbeidsmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver, samt kompetanseutvikling på relevante områder.
En spennende arbeidsplass under utvikling og endring, med varierte arbeidsoppgaver innenfor det pedagogisk/psykologiske området.
Veiledning i henhold til gjeldene avtaler for ansatte i PPT.
Deltagelse på relevante interne og eksterne kurs og utviklingsarbeid.
En god fleksitidsavtale og et godt personalreglement.
En anser det som nødvendig at søker kan disponere egen bil.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk
Fleksibel arbeidstid.
Vi oppfordrer begge kjønn til å søke.

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Jan Heggertveit Leder, phone: (+47) 56 15 84 53
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com