SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Kjerrgarden

Employer: Askøy kommune

Reference: 2862076505

Closing date: 20-12-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Lærer 100% - Vikariat i ungdomsskolen.

Fauskanger barne - og ungdomsskole har ledig en 100% lærerstilling på ungdomstrinnet fra 1. mars 2016. Det kan være muligheter for tidligere tiltredelse. Undervisningsfagene er i hovedsak norsk og engelsk, pluss noen timer kroppsøving. Det er kontaktlærerfunksjon på 10. trinnet knyttet til stillingen.

Kvalifikasjoner:

Søker må ha Høyskole, eller Universitetsutdanning minimum i fagene engelsk og norsk.

Utdanningsretning:
Språk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Vi ser etter en person med gode samarbeidsevner, og som er opptatt av å bygge og utvikle gode relasjoner til både elever og de andre tilsatte på skolen. Du må være utviklingsorientert, og vise evne til å gjøre din egen praksis til gjenstand for kritisk refleksjon, slik at du utvikler høy kvalitet på din profesjon. Videre må du være mottakelig for veiledning, samt følge skolens og kommunens satsinger, verdier og planer.

Vi tilbyr:
En ny skole med fine og moderne lokaler. Det er høy grad av trivsel blant elever og ansatte. Våre satsingsområder dette skoleåret er: Videreutvikling av skolen som en lærende organisasjon, vurdering for læring, skole - hjemsamarbeid, og det psykososial læringsmiljøet.

Vi tilbyr et godt læringsmiljø og god trivsel blant elver og ansatte. Videre vil den som får jobben få tett oppfølging og veiledning fra leder. Vi er opptatt av at du skal lykkes i din yrkesutøvelse, og vi vil være "tett på" for å sikre at du får brukt ditt potensiale og videreutviklet deg som fagperson.

Det kan være mulighet for tidligere tiltredelse.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter avtale.
Lønn etter gjeldende avtaleverk
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Siv Elisabeth Akse Assisterende rektor, phone: (+47) 56 15 56 61, cell: (+47) 92 24 63 42
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com