SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 2

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 3418892871

Closing date: 07-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Lærer 100 % fast - Fagavdeling skole

Fauskanger skole har ledig 2 fast lærerstillinger fra høsten 2017.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning på ungdomstrinnet.
Det er kontaktlærerfunksjon knyttet til stillingene.
Undervisning i basisfagene: Norsk, matematikk, og engelsk, samt naturfag, samfunnsfag, spansk, kunst - og håndverk, og kroppsøving.

Kvalifikasjoner:
Søkere må ha lærerutdanning fra høyskole, eller universitet.
Vi søker etter lærere med kompetanse i: Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, og spansk.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Vi ser etter personer med gode samarbeidsevner, og som er opptatt av å bygge og utvikle gode relasjoner til både elever og ansatte på skolen.
Du må være utviklingsorientert, og vise evne til å gjøre din egen praksis til gjenstand for kritisk refleksjon, slik at du utvikler høy kvalitet i din profesjon.
Videre må du være mottakelig for veiledning, samt følge skolens - og kommunens satsinger, verdier, og planer.

Vi tilbyr:
En ny skole med fine og moderne lokaler.
Det er høy grad av trivsel blant elever og ansatte.
Våre satsingsområder dette skoleåret er: Videreutvikling av skolen som lærende organisasjon. Vurdering for læring, og praktiske - og varierte arbeidsmetoder. Arbeidet med det psykososiale læringsmiljøet er et kontinuerlig arbeid som skolen alltid jobber med.
Vi tilbyr et godt læringsmiljø og god trivsel blant elever og ansatte. De som blir ansatt vil få tett oppfølging og veiledning fra sin leder. Vi er opptatt av at du skal lykkes i din yrkesutøvelse, og vi vil være "tett på" for å sikre at du får brukt ditt potensiale og videreutviklet deg som fagperson.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Siv Elisabeth Akse Assisterende rektor, phone: (+47) 56 15 56 61
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com