SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Leder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 3273277437

Closing date: 01-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Leder for fysio-/ergoterapi-og servicetjenesten - Fagavdeling helse og omsorg

Fysio/ergo- og servicetjenesten er organisert under fagavdeling Helse og omsorg og består av en kommunal og privat del.

Den kommunale delen består av 19 årsverk fordelt på: 12 fysioterapeuter,5 ergoterapeuter,2 servicemenn,1 sykepleier.
Den private delen består av fortiden av 11 privatpraktiserende fysioterapeuter med 10 driftstilskudd.

Tjenesten har ansvar for habilitering,rehabilitering, behandling, og forebyggende tiltak til barn, unge, voksne og eldre. Arbeidsarenaene er: Barnehage,skole,helsestasjon, institusjon, hjemme hos den enkelte bruker eller i våre egne treningssaler.
Tjenesten satser særskilt på utvikling og kompetanse, for å kunne møte både dagens så vel som morgendagens behov til innbyggerne i kommunen og har ulike satsningsområder som m.a hverdagsrehabilitering og Frisklivssentral.

Arbeidsoppgaver:

Leder har fag-,personal- og økonomiansvar for sin resultatenhet.
Leder deltar i fagavdelingslederteam og rapporterer til fagsjef for Helse og omsorg.
Lederstillingen er en 100% stilling hvor av 50% blir knyttet opp mot helsefremmende og forebyggende arbeid(utøvende).

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent fysioterapeut.
Ønskelig med bred erfaring og god kjennskap til fagfeltet og kommunehelsetjenesten, samt videreutdanning både innen fagfeltet og innenfor administrasjon og ledelse.
Ønskelig med tidligere ledererfaring men ikke et krav.
Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig.

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Vi ønsker en søker med lederegenskaper.
Søker må kunne arbeide selvstendig og i team.
Søker må kunne bidra til utvikling av tjenesten og evne til å se og ta tak i utfordringer.
Søker må ha interesse for å jobbe med og videreutvikle helsefremmende og forebyggende arbeid.
Det er viktig å ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på tvers av tjenesteområdene.
Søker må kunne motivere og inspirere medarbeidere til å jobbe mot felles mål, og stimulere til å skape et godt miljø.
Søker må være innstilt på å ta videreutdanning innen administrasjon og ledelse dersom man ikke innehar denne kompetansen fra før.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
Stillingsbrøk 100%
Et engasjert arbeidsmiljø.
Høyt faglig nivå.
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Stipendordninger for evt. videreutdanning.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Anne Kjersti Drange Fagsjef, phone: (+47) 56 15 82 51
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com