SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Contract type: Fast stilling

Percentage: 37%

Location: kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 3489463111

Closing date: 23-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Kulturskolelærer grovmessing - Askøy kulturskole

Askøy kulturskole har lange tradisjoner, og gir et bredt undervisningstilbud til barn og unge på Askøy. Kulturskolen er utviklingsrettet, og har som mål å være en viktig aktivitetsarena og ressurs- og kompetansesenter for skole og kulturliv i kommunen.

Kulturskolen har hovedbase i nye lokaler på Kleppestø ungdomsskole. Undervisningen foregår også desentralisert på de fleste skoler i kommunen og i ungdomskultursenteret Ungflimmer.

Askøy kulturskole har ca. 450 registrerte elever. I tillegg gis det undervisning til ca. 350 skolekorpsmusikanter i 13 skolekorps. Det fagpedagogiske personalet består av ca. 25 lærere fordelt på 10 årsverk.

Ledig stilling er av størrelse 37% som kulturskolelærer, grovmessing. Stillingen kan bli delt, og det kan bli aktuelt med større stillingsprosent.

NB: Søkere må kunne stille til intervju mandag 14. august, samt praktisk intervju tirsdag 15. august. Det er ønskelig at søkere på stillingen skal kunne tiltre ved skolestart.

Arbeidsoppgaver:

Undervisning av barn og unge i grovmessing, både individuelt og i gruppe.
Samarbeid med skolekorpsene i kommunen.
Medvirkning i kulturskoleutvikling, utstillinger, elevkonserter og kulturskoleprosjekt.
For- og etterarbeid, samt møtevirksomhet i henhold til avtalt arbeidsplan.

Kvalifikasjoner:
Musikkfaglig utdanning på høgskolenivå
Pedagogisk utdanning
Erfaring fra undervisning av barn og unge
Annen relevant utdanning vil også bli vurdert.
Det er en forutsetning at den som ansettes har sertifikat da kulturskolen har desentralisert undervisning.

Utdanningsretning:
Teater / Musikk / Dans

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Er positiv, motivert og samarbeidsvillig
Kan arbeide selvstendig
Har undervisningserfaring med barn og unge
Liker å samhandle med barn og ungdom samt arbeide i team med andre kolleger.

Vi tilbyr:
Et godt arbeidsmiljø
En spennede jobb med interesserte barn og unge
Utfordrende oppgaver i en kulturskole i utvikling
Et godt fagmiljø
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.

Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:

•Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
•Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår

Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Marius Fevang Thorstensen Kulturskolerektor - Stedfortreder, phone: (+47) 56 15 84 64
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com