SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Familieterapeut/familieveileder

Contract type: Vikariat

Percentage: 80%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 3135051075

Closing date: 07-08-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Familieterapeut/familieveileder 80 % vikariat - Barnevernstjenesten

I forbindelse med at en av våre erfarne familieveiledere/familieterapeuter skal ha velferdspermisjon i 1 år, søker vi etter en vikar for henne.

Familieterapeuten er en del av Barneverntjenestens familieteam som foruten 2 andre familieterapeuter også består av 2 miljøterapeuter. Teamet arbeider mye på oppdrag fra saksbehandlerne i tiltaksteamet og arbeider endringsbasert opp mot barn, unge og deres familier som får hjelp i eget hjem. Teamet besitter ulik spesifikk metodisk kompetanse, men arbeider også etter generelle miljøterapeutiske og familieterapeutiske prinsipper. Hjelp ytes både individuelt og i gruppe. Det må påregnes arbeid på kveldstid minimum 1 dag pr uke .

Ved evt intern ansettelse kan det bli ledig stilling som miljøterapeut. Opplys i søknaden om evt slik stilling kan være av interesse.

Arbeidsoppgaver:

Veiledning av foreldre, barn og unge både individuelt og i gruppe etter spesifikk metodikk samt generelle familieterapeutiske prinsipper.
Tverrfaglig samarbeid
Evalueringer
Rapportskriving

Kvalifikasjoner:
Sosialfaglig grunnutdanning, evt annen relevant høyskoleutdanning
Videreutdanning innen familieterapi
Erfaring fra 1. linje barnevern
Søker må ha sertifikat

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper:
God skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter
Evne til å se helhet
Strukturert
Evne til å være fleksibel og være løsningsorientert
Evne til å se og forstå det en ser og handle deretter
Evne til å jobbe både selvstendig og i team
Arbeide målrettet med fokus på endring
Må tåle høyt arbeidstempo
Ha stort brukerfokus

Vi tilbyr:
Deltagelse i team med andre familieterapeuter og miljøterapeuter
Interkommunal kompetanseheving
Intern og ekstern veiledning
Faglig utvikling og fokus på endringsarbeid
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gro Thorsen Kyte Leder, phone: (+47) 56 15 84 14
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com