SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagsjef skole

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 3430912841

Closing date: 28-05-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Fagsjef skole - Kommunalavdeling oppvekst

Er du en utviklingsorientert og trygg leder som har lyst til å videreutvikle Askøyskolen?

Askøyskolen er i vekst og utvikling. Gjennom utviklings- og kvalitetsarbeidet «Helhetlig skoleutvikling», veiledet av «Ringer i vann» og nå med fokus på «Elevsentrert ledelse» har Askøyskolene skapt seg en solid felles plattform for videre satsning. Vi skal bli best mulig – sammen. Kommunen har i gang et større program «Mobbefri oppvekst 2020» der skolene har en viktig rolle.

Satsningsområder i Temaplan skole er læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter og vurdering. Alle skolene deltar i Mobbefri oppvekst og har ett eller flere holdningsskapende programmer for å bygge godt læringsmiljø og hindre krenkende adferd.

Askøyskolen består av 18 skoler fordelt på 13 barneskoler, tre ungdomskoler, en kombinert barne- og ungdomsskole og Askøy Voksenopplæringssenter. Fagavdeling skole har kontor i Energigården i Kleppestø, og har sju rådgivere med ulik fagbakgrunn og kompetanse, og konsulent i 60 % stilling.

Vi kan tilby et utviklende arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og fokus på kvalitet!

Arbeidsoppgaver:

Drift, styring og utvikling av fagavdeling skole
Videreutvikle satsningen på å skape gode oppvekst- og læringsvilkår, i tett samarbeid med de øvrige tjenestene
Tilrettelegge og følge opp politiske saker
Fagsjef skole inngår i kommunalsjef oppvekst sitt lederteam sammen med fagsjefene for kultur og barnehager

Kvalifikasjoner:
Relevant universitets- eller høyskoleutdannelse
Skolefaglig bakgrunn og oppdatert i skolepolitiske spørsmål
Ledererfaring – helst fra komplekse organisasjoner
Utdanningsretning
Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Du er i stand til å ta avgjørelser basert på forskning og kunnskap om fremtidens skole
Du er nyskapende, utviklingsorientert og initiativrik
Du har evne til å håndtere komplekse problemstillinger og ivareta et helhetlig perspektiv
Du har fokus på resultater og kan bygge relasjoner gjennom tydelig kommunikasjon, aktiv lytting og anerkjennelse av andres perspektiver og kompetanse

Vi tilbyr:
Et utviklende arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og fokus på kvalitet
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter avtale.

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides.
Ansatte som skal arbeide innen helse og omsorg, med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Åge Rosnes Kommunalsjef oppvekst, phone: +47 56 15 80 22, cell: +47 48 01 80 11
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com