SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Barnevernkurator

Number of positions: 3

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 2877011857

Closing date: 10-01-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Barnevernkurator EMF 100 % fast - Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten på Askøy har over mange år bosatt enslige mindreårige flyktninger i vår bolig på Erdal. Det har vært spennende å bli kjent med nye landsmenn og vi har fått en del erfaring på hva som har vært viktig for at de har følt seg inkludert i Askøysamfunnet.

Fra 2016 skal vi bosette langt flere enslige mindreårige enn vi har gjort til nå. Noen vil bli bosatt på barnevernsinstitusjon, noen i fosterhjem, noen i bokollektiv uten døgnbemanning og noen på hybel med oppfølging. For å kunne gi disse barna/unge et godt bo- og omsorgstilbud på Askøy må vi styrke bemanningen.

Vi søker deg som har interesse for arbeid med minoriteter, interesse for ungdom, som er omsorgsfull og tydelig, er strukturert, ser nytten i tverrfaglig samarbeid og generelt er fleksibel og positiv.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandlere/barnevernkuratorene vil ha som hovedoppgave kartlegging av ungdom, saksbehandling i.f.t. barnevernssystemet, rekruttering og oppfølging av fosterhjem m.m.
Arbeidstid vil være primært dagtid, men med fast arbeidstid 2 kvelder pr. mnd.

Kvalifikasjoner:
Sosialfaglig utdanning, gjerne videreutdanning fra relevant fagområde

Utdanningsretning:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel:
Sosialfaglig

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Erfaring fra 1. linje barnevern
Erfaring fra fosterhjemsarbeid
Erfaring i kartleggingsmetodikk
Erfaring fra arbeid med minoriteter.
Interesse for arbeid med ungdom
Evne til å arbeide selvstendig og i team, strukturert, fleksibel og løsningorientert

Vi tilbyr:
Godt faglig og sosialt miljø, mye kompetanse på bosetting av enslige mindreårige, intern og ekstern veiledning
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.

Annet:
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette.
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.
Det gjøres oppmerksom på at korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil foregå på e-post.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Gro Thorsen Kyte Leder, phone: (+47) 56 15 84 14
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com