SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Spesialpedagog

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Kleppestø

Employer: Askøy kommune

Reference: 2769302614

Closing date: 13-09-2015

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Askøy kommune søker Spesialpedagog - Pedagogiske støttetjenester

Det er ledig stilling som spesialpedagog/reisepedagog i avdeling for pedagogiske støttetjenester i Fagavdeling barnehage. Pedagogiske støttetjenester er en avdeling som gir tjenester om spesialpedagogiske hjelp og lavterskeltilbud til barn i barnehager. Stillingen som spesialpedagog/reisepedagog er rettet mot barn i førskolealder som av ulike årsaker lever i en vanskelig livssituasjon og/eller er i en akutt krise. I samarbeid med foreldre, personalet i barnehagen og ev. andre instanser skal spesialpedagog/reisepedagog kartlegge behovet til det enkelte barn og iverksette tiltak. Tiltakene kan være både på individ- og systemnivå. Den som tilsettes må disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene består i å jobbe lavterskel med barn i barnehager, både som direkte hjelp til enkeltbarn og som veiledning til personalet og foreldre. Kurs og kompetanseheving av personalet i barnehagene i kommunen, vil være en annen oppgave som er tillagt stillingen, bla a. COS-opplæring (Circle of Security).

Kvalifikasjoner:
Førskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Det er ønskelig med videreutdanning innen spe- og småbarns psykiske helse.
Circle of Security (COS) foreldre-veiledning.

Utdanningsretning:
Pedagogikk / Undervisning / Barnehage

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Veilednings-/rådgivningskompetanse
Evne til fleksibilitet
Samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr:
Et godt fagmiljø
Utfordrende og variert arbeid
Relevant kompetanseheving
Bedriftsidrettslag
Årlig bilgodtgjørelse og kilometergodtgjørelse etter statens satser.
Kommunen har fri gruppelivs-og ulykkesforsikring.
Gode pensjonsordninger. Fra bruttolønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Lønn etter gjeldende avtaleverk
Ansatte som skal arbeide med barn eller psykisk utviklingshemmede vil bli bedt om å levere politiattest senest ved tiltredelse.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Betty Føli Leder, phone: (+47) 56 15 8503
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com