SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Avdelingslederne

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Hauglandshella

Employer: Askøy kommune

Reference: 3231194050

Closing date: 13-11-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Askøy kommune on:

Facebook
Twitter

Avdelingsleder 100 % vikariat - Ravnanger ungdomsskole

Ravnanger ungdomsskole har ledig vikariat som avdelingsleder fra 01.01.2017 - 31.12.2017.

Avdelingsleder inngår i skolens lederteam som en av tre avdelingsledere. Den ledige stillingen er på 10. trinn i inneværende skoleår.

Ledere i Askøyskolen skal være "Best mulig - sammen". Det betyr at vi skal være best på:
Deling
Resultat
Læringskultur - "Walk the talk"
Ny temaplan skole har pekt på følgende felles satsingsområder:

Læringsmiljø
Vurdering for læring
Grunnleggende ferdigheter
Ravnanger ungdomsskole er med i "Ungdomstrinn i utvikling" med mål om mer praktisk og variert undervisning og et sterkere kollektivt utviklingsarbeid (SKU). Skolen har valgt "Lesing i alle fag" som fokusområde denne høsten.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet på trinnet
Følge opp arbeidet med "Ungdomstrinn i utvikling"
Følge opp resultater på trinnet
Personalansvar for trinnet. Utfordre og støtte gjennom medarbeidersamtaler og observasjon
Administrere den daglige driften av avdelingen
Vikaransvar
Undervisning 8 t/v (skoleåret 2015/2016)

Vi ønsker en leder med:
Gode relasjonsferdigheter og evne til samarbeid
Evne og erfaring i å drive utviklingsarbeid
Gjennomføringsevne og handlekraft
God rolleforståelse som skoleleder
Skolelederutdanning
Høyere utdanning med undervisningskompetanse i fag på ungdomstrinnet
Digital kompetanse

Vi tilbyr:
Godt arbeidsmiljø
Lederfellesskap i Askøyskolen
Felles lederutvikling i m.a. relasjonsledelse
Lønn etter gjeldende avtaleverk.

Generelle opplysninger:
Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende:
Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter videregående skole
Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår
Den som blir ansatt i stillingen vil måtte fremlegge politiattest senest ved tiltredelse.

Kommunen har fri gruppelivs- og ulykkesforsikring. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd. Ansettelsen skjer for øvrig på vanlige kommunale vilkår i h. h. t. lov, reglement og tariffavtale. Flyttegodtgjørelse etter eget reglement.

Det gjøres oppmerksomhet på at all korrespondanse underveis i ansettelsesprosessen vil i hovedsak foregå på e-post.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Trude Hovi Rektor, phone: (+47) 56 15 56 01
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com