SkanPers kommunikation
headerlogo
EXPIRED
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Sandefjord

Employer: Jotun

Reference: 3095580483

Closing date: 10-06-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Prosjektleder Jotun Informasjonssenter

Jotun skal samle sine FoU- og konsernfunksjoner i nytt konsernbygg i Sandefjord. Forarbeidene er igang og byggestart vil være i løpet av året. Informasjonssenteret vil være en del av det nye konsernsenteret og få et areal på ca. 700 kvm. Informasjonssenteret er Jotuns sentrale bidragsyter for å presentere og kommunisere Jotuns historie, identitet, kultur, verdier og utvikling.

Med sin sentrale beliggenhet vil informasjonssenteret komme tett på Jotuns daglige virksomhet og aktivitet, og bli en dynamisk aktør for både interne og eksterne relasjoner. Vi søker derfor en prosjektleder til å ivareta de spennende og krevende utfordringene som ligger i prosjektet. Fra starten av vil engasjementet være på 50% tid og sannsynligvis øke etterhvert. Estimert prosjektavslutning vil være sommeren 2019.

Arbeidsoppgaver:

Lede prosjektet «Jotun Informasjonssenter»
Utvikle og oppdatere prosjektdokumentasjon og metodikk for å sikre god gjennomføring og implementering ihht. tidsplan og budsjett
Sikre fremdrift og kvalitet av prosjektet gjennom kontinuerlig overvåking og evaluering av kostnader, tid, organisering, kvalitet, informasjon og metodikk
Utarbeide beslutningsgrunnlag til styringsgruppen for å sikre veldokumenterte beslutninger og forankring
Regelmessig rapportere status av prosjektet til prosjektets styringskomite
Være hovedkontakt mot eksterne leverandører og styre disse ihht. prosjektmål og strategi

Utdannelse:
Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper:
Initiativ og ansvarlighet: Handler på eget initiativ, får ting til å skje og aksepterer ansvar for resultater

Personalledelse:
Gir prosjektgruppen en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene

Gjennomføring:
Etterlever organisasjonens regler og prosedyrer; utfører planer med engasjement og utholdenhet; oppnår kvalitetsmessig gode resultater

Systematisk tilnærming:
Er metodisk og systematisk i sin tilnærming; planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt

Faglig ekspertise:
Demonstrerer spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt; deltar i kontinuerlig faglig utvikling

Konstruktivt samarbeid:
Samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå prosjektgruppens mål

Kvalifikasjoner:
Prosjektledererfaring innen utvikling av utstillinger, museer o.l.

Språk:
Engelsk
Norsk

Vi tilbyr:
En internasjonal organisasjonskultur basert på våre fire verdier: Lojalitet, Omsorg, Respekt og Mot
Spennende utfordringer i et selskap i sterk vekst og med gode økonomiske resultater
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

For mer informasjon:

Contact person:

Sverre Knudsen Group Communications Director, phone: +47 906 32 035

Contact person:

Astrid Herland Senior HR Officer, phone: +47 905 98 046
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com