SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Kommunikasjonsrådgiver

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Jernbaneverket

Reference: 3104209126

Closing date: 20-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Facebook
LinkedIn
Twitter

Kommunikasjonsrådgiver - Infrastrukturprosjekter

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.
I 2016 har Infrastrukturprosjekter oppgaver for til sammen ca. 1,2 mrd. kroner.

Vi løser komplekse oppgaver og trenger noen som kan hjelpe oss med å formidle dette på en enkel måte til folk flest. Mange er opptatt av jobben vi gjør og vi er glade for at det skaper engasjement. Nå trenger vi en kommunikasjonsrådgiver som kan bidra til at vi blir enda flinkere til å kommunisere med ulike interessenter i prosjektene. Vi er også avhengig av å jobbe tett med andre deler av Jernbaneverket og ønsker at du bistår slik at vi får enda bedre effekt av et viktig samarbeid.

Infrastrukturprosjekter skal i løpet av 2016 ansette 22 nye medarbeidere. Dette er helt nødvendig for at vi skal klare å løse kommende oppgaver. Vi søker derfor etter flinke folk innenfor sitt fagfelt som kan bidra til at vi løser vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.

Arbeidsoppgaver:

planlegge og gjennomføre nødvendige kommunikasjonstiltak i samarbeid med leder og prosjektledere
profilere våre prosjekter og vise omverdenen noen av de viktige tiltakene Jernbaneverket gjør for å utvikle en bedre jernbane
løpende kontakt med interessenter i ett eller flere spesifikke prosjekt
planlegge og legge til rette ved besøk, befaringer og arrangementer i prosjektet
sikre at arbeidet med kommunikasjon ivaretas på en god måte både internt og eksternt

Kvalifikasjoner:
utdanning på universitets- eller høyskolenivå innen kommunikasjon, journalistikk, medievitenskap eller liknende. Lang og relevant erfaring med overnevnte arbeidsoppgaver kan kompensere for kravet til utdanning.
arbeidserfaring som kommunikasjonsrådgiver
forståelse for hvordan mediene arbeider, et våkent blikk på mediebildet og evne til å fange opp gode innspill fra omverdenen
kjent med nettpublisering og god på sosiale media
kjennskap til offentlige prosesser er en fordel

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som har god evne til å fange oppmerksomhet og skreddersy budskap mot ulike målgrupper.
Du er initiativrik, selvgående og opptatt av å løse utfordringer.
Du har fokus på mål og resultater og god forståelse for Jernbaneverket sine suksesskriterier; sikkerhet, tid, kostnad, kvalitet og omdømme.
Du er utadvendt og flink til å skape gode relasjoner.
Du må ha gode kommunikasjonsevner.
Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må være god til å uttrykke deg både skriftlig og muntlig på norsk.
Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr:
utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
fleksible arbeidstidsordninger
alle som er ansatt i Jernbaneverket før 31.12.2016 beholder Statens Pensjonskasse
Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, i ltr. 55-65, som for tiden utgjør fra kr 470 000 til kr 567 100.
Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

JERNBANEINFRASTRUKTURSELSKAPET SF (foreløpig navn)
ble stiftet februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet. Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket vil ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet. Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Jernbaneinfrastrukturforetaket som skal være operativt fra 1. januar 2017, vil få ca 4000 ansatte og ha hovedkontor i Oslo. I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, hvorav 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer. Alle jernbaneeiendommer, inkl. ROM Eiendom, legges til foretaket. Ønsker du nærmere informasjon om foretaket denne stillingen blir en del av, anbefaler vi at du tar en titt på følgende side:
Jernbanereformen

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Gørild Malm Kristiansen, phone: (+47) 91 62 36 28
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com