SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Speciallärare

Contract type: Tidsbegränsad

Percentage: 100%

Location: Göteborg

Employer: Göteborgs Stad

Reference: A601830

Closing date: 18-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Göteborgs Stad on:

Facebook

Speciallärare för undervisning av elever med npf

Majorna-Linné är Göteborgs största stadsdel med cirka 63 000 invånare och utgör en attraktiv del av staden att leva och vistas i med såväl havet som stora grönområden och ett rikt kulturutbud.

Stadsdelsförvaltningen med cirka 3400 anställda arbetar inom verksamheter som förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, kultur och fritid, social omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. Det vi gör har stor betydelse för många.

Arbetsbeskrivning:

EfUS är en kommunal grundskoleverksamhet med tre särskilda undervisningsgrupper, fritidshem och ett boende för högfungerande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Utmärkande för oss är små grupper och en hög personaltäthet, så att vi kan möta elevernas behov av särskilt stöd.
I anknytning till skoldagen erbjuder vi också boende med särskild service enl. LSS §9:8 för 9-10 elever per natt under skolveckorna.

Vår vision för verksamheten är:
• att med spetskompetens kunna erbjuda de elever som har stort behov av särskilt stöd en möjlighet att nå olika individuella mål och utvecklas så långt det är möjligt
• att erbjuda miljöer där alla bemöts jämlikt och värdigt utifrån sina behov och förmågor
• att, med många olika medel, erbjuda ett sammanhang där elevens funktionsnedsättningar inte är ett hinder
• att våra elever ska ges förutsättningar att bli aktivt deltagande samhällsmedborgare

Förutom den respekt och värdighet vi vill att både personal och elever visar varandra så använder vi också olika metoder för att ge det stöd eleven behöver. Ett lågaffektivt förhållningssätt tillsammans med tydliggörande metoder och bildstöd ger förutsättningar för elever att uppfatta skolmiljön som begriplig och minimerar explosivt och problemskapande beteende. Det är alltid vi vuxna som är ansvariga för de situationer som uppstår.

Vi söker nu till vår enhet i Utby en speciallärare med erfarenhet av att arbeta med pedagogik anpassad för elever med med svårigheter inom npf-området, eller en lärare åk 4 – 7 med motsvarande kunskaper, som ska arbeta som klasslärare för en liten grupp elever åk 4-6 under innevarande läsår.

Kvalifikationer:
Till ett längre vikariat efterfrågar vi en speciallärare/lärare åk 4 – 9 med motsvarande kompetens med stor erfarenhet av och kunskap kring elevgruppen och med erfarenhet av undervisning av elever med neuropsykiatriska diagnoser. Viktigast är att du har förmåga att ge eleverna en tydlig struktur i vardagen på ett lågaffektivt sätt och har en bred repertoar av metoder och idéer för att leda elevernas utveckling mot målen.
I ditt personliga brev vill vi att du delar med dig av din syn på ett inkluderande arbetssätt och att du beskriver hur du brukar arbeta med tydliggörande pedagogiska metoder.
Med hänvisning till lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.
Det är en fördel om du har B-körkort.

Kontaktpersoner:
Minou Padellaro
Enhetschef
Telefon: 031-365 82 05
Mobil: 0703-38 65 05

Pernilla Andersson
Enhetschef
Telefon: 031-365 88 49
Mobil: 070-293 39 92

Fackliga företrädare

Joacim Wikström
Lärarförbundet
Telefon: 031-701 55 29
Jonas Fried
SACO
Telefon: 072-716 48 99

Göteborg stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com