SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Samordnande

Contract type: Tillsvidareanställning

Percentage: 100%

Location: Göteborg

Employer: Göteborgs Stad

Reference: Dnr 0026/16

Closing date: 2016-10-02

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Göteborgs Stad on:

Facebook

Samordnande planeringsledare trafikinfrastruktur

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda boende, besökare och näringsliv en stad som är attraktiv att bo, färdas, verka och vistas i. Vi gör det tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i staden för att Göteborg ska kunna fortsätta växa och utvecklas till en grön och nära storstad.

Vi planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens gator och offentliga rum för bästa rörlighet och framkomlighet. En viktig del i vårt uppdrag är att ha en kontinuerlig och öppen dialog med boende, besökare och näringsliv.
Trafikkontoret har drygt 230 anställda och vi driver just nu ett omfattande arbete med att utveckla vår verksamhet.

Arbetsbeskrivning:

Som samordnande planeringsledare inom området trafikinfrastruktur har du stor möjlighet att påverka vardagen för göteborgarna. Dels under byggtiden då rätt lösningar innebär att vardagen fungerar för trafikanten i Göteborg och dels att Göteborg får rätt lösningar när produkten levereras.

Du ansvarar för att trafikkontorets krav och önskemål tillgodoses när annan byggherre än staden själv projekterar och bygger på allmän plats, gata eller det som senare skall bli allmän plats/gata. I rollen ingår att vara den externe byggherrens samordnande kontakt med trafikkontoret och du företräder trafikkontoret i dessa projekt.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- bevaka att projekteringen syftar till att producera något som staden vill ha och förvalta.
- säkerställa, under pågående byggnation, att kvalitetskrav uppnås.
- agera kontaktperson/representant för trafikkontoret mellan trafikkontoret och den externe byggherren när det gäller förvaltningsgränser, ekonomiregleringar mm
- tillse att trafikkontorets regelverk för arbete på väg efterlevs, att man har godkänd trafikanordningsplan för det kommunala vägnätet, att man har starttillstånd, att man följer schaktbestämmelser etc.
- bevaka efterlevnaden av ingånget avtal mellan trafikkontoret och byggherren och initiera åtgärder för att hantera ändringar och avvikelser.
- ha stora kontaktytor både externt och internt med bland annat Trafikverket, andra kommunala förvaltningar och bolag, konsulter, byggledare och entreprenörer.

Kvalifikationer:
Du har ingenjörsutbildning på högskolenivå, eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig, tex gymnasieingenjör med lång erfarenhet av byggledning och/eller arbete med offentlig förvaltning.

Vidare har du flera års erfarenhet inom området, t ex som byggledare, konsult, uppdragsledare och/eller som förvaltare, gärna med inriktning mot trafik och infrastruktur.

Som person är du strukturerad, beslutsam och har mycket god samarbetsförmåga. Du är prestiglös, trivs med externa kontakter och uttrycker dig väl i tal och skrift.

Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Kontaktpersoner:
Lennart Persson
Enhetschef
Telefon: 031-3682532
Fackliga företrädare

Asbjörn Hanssen
Saco
Telefon: 031-368 26 72

Susanna Sandcrona
Vision
Telefon: 031-368 23 58

Göteborg stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com