SkanPers kommunikation
headerlogo
FÖRÅLDRAD
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Behandlingsassistent

Number of positions: 3

Contract type: Tillsvidareanställning

Percentage: 100%

Location: Göteborg

Employer: Göteborgs Stad

Reference: A596679

Closing date: 2016-09-01

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Göteborgs Stad on:

Facebook

Behandlingsassistent Långsiktigt boende

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.

Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlikt Göteborg" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".

Arbetsbeskrivning:

Boendeverksamheten erbjuder alternativa boenden för personer som på grund av missbruk eller psykosociala problem saknar förankring på den reguljära bostadsmarknaden. Boendeverksamhetens uppdrag är att vara ett stöd till stadsdelarna i frågor som rör hemlöshet och boenden med stödinsatser.

Vi söker nu tre nya medarbetare som är intresserade av att arbeta inom enheten Långsiktigt boende.

Behandlingsassistentens roll och arbetssätt ser olika ut beroende på målgrupp och inriktning. Gemensamt för alla är att behandlingsassistenten aktivt skall motivera och stödja klienten till ökad eller bibehållen boendekapacitet.

En viktig förutsättning för att kunna genomföra uppdraget är en tät samverkan mellan boendeverksamheten, klienten och den placerande socialsekreteraren. I viss mån kan arbetet även innebära att behandlingsassistenten har kontakt med klientens professionella nätverk.

Boendeverksamheten arbetar med kontaktmannaskap, där det ställs krav på initiativförmåga och förmåga att fatta beslut vad gäller klientens boendeträning.

Mot bakgrund av att Boendeverksamheten arbetar utifrån Socialtjänstlagen medför detta krav på dokumentation, journalföring, minnesanteckningar, genomförandeplaner och boendesammanställningar.

Kvalifikationer:
Du har en högskoleutbildning som socionom/socialpedagog alternativt en YH/KY-utbildning med inriktning mot psykosocialt arbete eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Då arbetet emellanåt kräver att du behöver transportera dig med verksamhetens bilar är B-körkort önskvärt.
Du skall ha förmåga att arbeta självständigt i ditt kontaktmannaskap men arbetet ställer även höga krav på samarbetsförmåga i förhållande till dina kollegor och samverkanspartners. Du har förmåga att se verksamheten som en helhet och tar ansvar när du ser att det behövs.

Arbetet som behandlingsassistent kräver att du är strukturerad samt att du lyckas anpassa ditt förhållningssätt utifrån de olika situationer som uppstår i arbetet.

I arbetet kan ibland konfliktfyllda situationer uppstå och därför ställs höga krav på din personliga mognad. Det är viktigt att du är förtroendeingivande, ödmjuk, lyhörd och har förmåga att sätta adekvata gränser.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med socialt arbete eller har annan erfarenhet av missbruksarbete.

Har du några frågor angående tjänsten:

Contact person:

Patrik Janeros Gruppchef, phone: +46(0)31-3679615

Contact person:

Thomas Steiner Gruppchef, phone: +46(0)31 - 367 96 29

Contact person:

Christina Matsdotter Saco, phone: +46(0)31-367 94 60

Göteborg stad

är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.

I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com