SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Lærer

Number of positions: 2

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Sandvika

Employer: Bærum kommune

Reference: 3496353060

Closing date: 30-07-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Bærum kommune on:

Facebook
Twitter

Grip sjansen - Blommenholm skole trenger deg!

Blommenholm skole er en to-parallell barneskole med ca. 360 elever og 45 ansatte i skole og SFO. Vår visjon er "Glede gjennom mestring". Vi arbeider for at elevene våre skal bli ivrige, trygge og utforskende. Våre satsingsområder er relasjon- og ledelseskompetanse, vurdering for læring og digital didaktikk. Skolen er praksisskole i samarbeid med lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fra høsten innfører vi nettbrett 1:1 for alle elevene. Skolen ligger sentralt i forhold til kollektivtilbud.

Bærumsskolens visjon mot 2020;
Alle elever i bærumsskolen skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.
Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med fokus på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Som lærer i bærumsskolen jobber du i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et utfordrende læringsmiljø, også i en digital skolehverdag.

Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!

Arbeidsoppgaver:

Vi har behov for å få dekket forsterketundervisning og spesialundervisning på de lavere trinnene, samt naturfag og matematikk på mellomtrinnet.

Kvalifikasjoner:
Det kreves godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen, allmenn-/grunnskolelærer, gjerne med fordypning i spes.ped. eller realfag.

Utdanningsretning:
Lærerutdanning

Personlige egenskaper:
God kommunikator
Lærevillig
Lagspiller
Relasjonsbygger
Resultatorientert/målbevisst
Innovativ
Personlig egnethet

Vi tilbyr:
For lærere har Bærum kommune egen lønnsstige som ligger over KS-stigen
Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter

Under forutsetning av at man underviser i faget, gir Bærum kommune kompetansetillegg på kr 12.000 pr. år (avhengig av stillingsstørrelse), for følgende fag (maks 2 fag):
- norsk (60 stp barnetrinn / 90 stp ungdomstrinn)
- matematikk (60 stp)
- naturfag (90 stp)
- engelsk (90 stp)

Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Andre opplysninger:
Attester og vitnemål tas med til eventuelt intervju
Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse
Søkere gjøres oppmerksom på at iht. offentleglova § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Bjørn Rogstad Rektor, phone: +47 67 50 95 02, cell: +47 91 10 34 34

Som en av Norges største kommuner

har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune – kanskje ditt viktigste valg

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com